Federalni zastupnici o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj vanrednoj sjednici očitovat će se o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potmognutom oplodnjom.

Ukoliko zastupnici odobre zakonsko rješenje koji po prvi put u Federaciji reguliše biomedicinski potpomognutu oplodnju bit će omogućeno da stupi na snagu objavom u Službenim novinama FBiH jer je ranije usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Kako je navedeno u Prijedlogu zakona, pod liječenjem se podrazumijeva otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća, nakon utvrđivanja da trudnoća ne može biti postignuta drugim načinima liječenja.

Na vanrednom zasjedanju poslanici će razmatrati i prijedlog zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima i mirnom rješavanju radnih sporova.

S ciljem provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 26. aprila 2017. godine, Vlada Federacije BiH predložila je da se zastupnici po skraćenom postupku izjasne o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.

Također, provedbom presude navedenog suda Parlamentu Federacije BiH naloženo je donošenje zakona o Ustavnom sudu FBiH.

Vlada je utvrdila njegov Nacrt, koji razrađuje pitanja samostalnosti i upravno-materijalne neovisnosti Ustavnog suda FBiH, uključujući plaće i druga primanja njegovih sudaca.

Predviđeno je i očitovanje o Nacrtu zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH, u kojem je precizirano da svaka osoba ima pravo da, u dobroj vjeri, prijavi bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru, za koji sazna na bilo koji način. Zakon zabranjuje sprječavanje prijavljivanja korupcije, a svaka odredba općeg ili pojedinačnog akta koja to sprječava ne proizvodi pravno dejstvo.

Osim o ovim nacrtima poslanici će se izjašnjavati u toj formi o zakonima o elektronskom potpisu u FBiH, zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, kao i izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

avaz