Tunel Hranjen: Ured za razmatranje žalbi odgodio izjašnjenje o žalbi na tender

Ured za razmatranje žalbi BiH još uvijek nije donio odluku o žalbi koja je uložena u vezi sa tenderom za izbor izvođača radova za izgradnju tunela Hranjen na putnu Sarajevo-Goražde.

Kako saznajemo, bilo je planirano da Ured razmatra ovu žalbu na prošlosedmičnoj sjednici. Međutim, iz neobjašnjivih razloga ovo pitanje je skinuto sa dnevnog reda. Zbog toga se očekuje da bi odluka o ovoj žalbi mogla biti donesena ove sedmice.

Inače, žalba je uložena i prije nego što su razmatrane ponude, odnosno uložena je na tendersku dokumentaciju, koji su preuzimali potencijalni ponuđači, a u kojoj su navedni uvjeti natječaja.

Čak i kada Ured za razmatranje žalbi donese odluku to ne znači da su iscrpljene mogućnosti za dalje odlaganje početka radova na izgradnji tunela Hranjen. Prema važećim zakonima i propisima iz oblasti javnih nabavki, definisano je nekoliko prilika za podnošenje žalbi u toku tenderske procedure. Ponuđači mogu podnijeti žalbu na tendersku dokumentaciju, na postavljene uvjete, na rangiranje ponuda, kao i na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Svaka od ovih žalbi je razlog za privremenu obustavu procedure, koja produžava vrijeme trajanja tendera. Ako Ured prihvati žalbu, tender se poništava, a ako je odbije, procedura se nastavlja predviđenom dinamikom.

Što se tiče tunela Hranjen, on će biti dug oko šest kilometara. Imat će se od dvije cijevi, saobraćajnu, kroz koju će se voziti u dva smjera, te servisnu koja će se stavljati u funkciju u slučajevima nesreća, za pristup vozila Hitne pomoći, vatrogasaca i policije, te za evakuaciju ljudi iz saobraćajne cijevi.

Predviđena cijena izgradnje je 190 miliona maraka. Rok za njegovu izgradnju je 36 mjeseci od uvođenja izvođača radova na gradilište. Tender koji je trenutno obustavljen, je raspisan samo za prvu fazu izgradnje, a to je probijanje i postavljanje primarne podgrade.

Faktor