Univerzitet u Sarajevu u prvom prijavnom roku premašio očekivanja

Sa 5.717 prijava u prvom prijavnom roku Univerzitet u Sarajevu je postigao izuzetan rezultat u ostvarenju upisne politike, budući da je ove godine u Kantonu Sarajevu ukupno 3.732 maturanta završilo srednju školu u četverogodišnjem trajanju i time steklo pravo na prijavu za konkurs.

Konkursom za upis bilo je otvoreno 6.909 mjesta, a do 29.6.2018. godine u 16.00 sati bilo je 5.717 prijava, što predstavlja stopu interesa od 83 posto u prvom prijavnom roku. S obzirom na to da je konkursom bilo omogućeno prijavljivanje na više fakulteta, analizom je utvrđeno da se na konkurs javilo 4.546 kandidata (65,8 posto popunjenosti mjesta predviđenih konkursom) koji su podnijeli 5.717 prijava na konkurs. Iako je vladao veliki interes javnosti za višestruke prijave na konkurs, u prvom prijavnom roku se ispostavilo da je ipak najveći broj kandidata predao jednu prijavu na konkurs (3.569 kandidata ili 78,51 posto).

Broj od 4.546 kandidata govori o stvarnom uspjehu Univerziteta u Sarajevu i interesu kandidata koji dolaze izvan Kantona Sarajevo. Činjenicu da su ove godine maturanti ostavili vrijeme za razmišljanje o izboru studija i razmatrali svoje opcije za upis potvrđuje i dinamika prijava na konkurs, iz koje je vidljivo da je do 25.6.2018. godine bilo 2.652 prijava (ili 38 posto) dok je u sedmici koja slijedi taj broj porastao na 5.712 (ili 83 posto). Konkurs je bio objavljen 08.6.2018. godine.

Kada su višestruke prijave u pitanju, najveći broj je bio sa dvije prijave – 805 prijava ili 17,71 posto, potom sa tri prijave – 160 ili 3,52 posto, te sa 4 prijave – 11 ili 0,24 posto. Samo je jedan kandidat predao šest prijava na konkurs.

Najveći interes vlada u oblasti tehničkih nauka gdje je broj prijava u odnosu na broj mjesta predviđenih konkursom veći za 36 posto. Oblasti u kojima se bilježi veći interes od broja mjesta predviđenih konkursom su umjetnosti sa 16 posto više prijavljenih, te medicinske nauke sa 9 posto više prijavljenih od broja mjesta predviđenih konkursom, saopćeno je iz UNSA.

faktor