Dom naroda 26. jula o Zakonu o pravima demobilisanih boraca

Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio taj zakon, on će se u hitnoj proceduri naći i u Domu naroda.

Zakon reguliše 15 prava boračke kategorije, među kojima je besplatno zdravstveno osiguranje, borački dodatak, prednost pri zapošljavanju i druge.

Od ukupno 27 tačaka na sjednici Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca će biti prvi na dnevnom redu.

klix.ba