Dom naroda danas o Prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi se trebao očitovati o Prijedlogu zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji je uz amandmane već odobrio Predstavnički dom.

Izjašnjavanje je predloženo po hitnom postupku, koji je predviđen i za razmatranje prijedloga zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u Federaciji, kao i zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Također, u formi prijedloga na dnevnom redu nalazi se zakon o mirnom rješavanju radnih sporova i izmjene i dopune Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.

Delegati bi se trebali očitovati o nacrtima zakonskih rješenja u vezi s lovstvom, zaštite prijavitelja korupcije, deviznog poslovanja, privrednih društava, registracije poslovnih subjekata u Federaciji, zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, slobodnim zonama i elektronskom potpisu.

Osim toga, planirano je i razmatranje izvještaja o radu nekoliko federalnih institucija, kao i Izvještaja o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta Federacije BiH.