CIKBiH: Pri kraju provjera naknadno dostavljenih redovnih listi

Centralna izborna komisija BiH trenutno provodi paralelno provodi dvije vrlo važne aktivnosti u izbornom procesu: ovjeru kandidatskih listi i obradu prijava birača, koji su se registrirali da glasaju izvan BiH.

Iz ove institucije pdsjećaju da je do isteka roka, odnosno do 9. jula dostavljeno 808 kandidatskih listi sa imenima 7.600 kandidata. Na sjednici održanoj 19. jula Centralna izborna komisija je ovjerila 642 kandidatske liste koje su ispunjavale zakonom propisane uvjete, dok je za 166 kandidatskih listi utvrđeno da imaju nedostatke (zastupljenost spolova nije u skladu sa zakonom, odustajanje od kandidature, kandidat nema prebivalište u izbornoj jedinici za koju se kandidovao i drugo).

Politički subjekti, za čije kandidatske liste je utvrđeno da imaju nedostatke, obavješteni su da ih otklone u roku od pet dana, odnosno do utorka, 24.7.2018. godine, do 16 sati. Pri kraju je provjera tih naknadno dostavljenih redovnih kandidatskih listi. Planirano je da se na sjednici u četvrtak, 02.8.2018. godine nastavi proces ovjere redovnih kandidatskih listi. Nakon toga, do 08.8.2018. godine do 16 sati traje rok za dostavu kompenzacijskih listi.

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 07.10.2018. godine, Centralna izborna komisija BiH će do 23. augusta objaviti ovjerene kandidatske liste u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja.

Druga značajna aktivnost koju u ovom trenutku provodi Centralna izborna komisija BiH jeste obrada više od 90 hiljada primljenih prijava za registraciju birača izvan BiH. Podsjećamo da je rok za prijem tih prijava istekao u ponoć 24. jula. Imajući u vidu činjenicu da su uglavnom sve prijave primljene pred istek roka, a zadnjeg dana oko 20 hiljada, bilo je potrebno organizirati rad više timova u dvije smjene i iskoristiti sve kadrovske i tehničke kapacitete da bi ta aktivnost bila zvršena na vrijeme, odnosno do 23. augusta. Do sada je obrađeno oko 47 hiljada prijava, među kojima oko pet hiljada ne ispunjava uvjete za registraciju za glasanje izvan BiH, kažu iz CIK-a.