Sarajevo Film Festival glavnom gradu BiH osigurava priliv od 51,6 miliona KM

U 2017. festival je direktnim trošenjem vlastitog budžeta generisao 4,49 miliona KM, čime je doprinio stvaranju 508.531 KM bruto dodane vrijednosti (BDV). Za vrijeme pripreme festivala radno je angažovano 250 ljudi, što bi preračunato na godišnji nivo značilo 28 stalno zaposlenih. Kada se u obzir uzmu multiplicirajući efekti festivala, koji uključuju ekonomsku aktivnost festivalskih dobavljača i podsticaj povećanju potrošnje, vrijednost ekonomskog učinka povezanog s festivalom procjenjuje se na 10,3 miliona KM, što rezultira zaposlenjem 99 radnika u ekvivalentu punog radnog vremena i stvaranjem 1,87 miliona KM bruto dodane vrijednosti.

Studija pokazuje da SFF značajno doprinosi i široj sarajevskoj i bosanskohercegovačkoj ekonomiji: za vrijeme održavanja prošlogodišnjeg festivala Turistička zajednica Kantona Sarajevo je registrovala 30.000 turista, od čega ih je 10.000 u gradu boravilo zbog festivala. U turističkim okvirima to je rezultiralo prilivom od 51,6 miliona BAM i zaposlenjem 1.385 radnika u ekvivalentu punog radnog vremena.

Za svaku konvertibilnu marku privatnog kapitala uloženog u Festival ostvaruje se povrat investicije od 1,41 KM BDV, dok se za marku javnog kapitala uloženog u Festival ostvaruje povrat investicije od 1,49 KM BDV. Festival je također značajan izvor poreskih prihoda za javni sektor: za svaku KM javnih sredstava uloženih u festival (kako iz bosanskohercegovačkih, tako i iz međunarodnih izvora) ostvaruje se povrat od 2,11 KM na ime poreskih prihoda.

SFF je bitno promijenio način na koji se Bosna i Hercegovina percipira u međunarodnoj javnosti. Značaj SFF-a za sam grad i njegove građane sagovornici ankete uporedili su sa značajem ključnih događaja iz istorije grada, kao što su bile Zimske olimpijske igre iz 1984. godine, dok su sagovornici iz Sarajeva istaknuli da je jedan od najznačajnijih uspjeha festivala taj što svake godine ujedinjuje grad i kod građana stvara snažan osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici, saopćeno je.

Aktivnosti SFF-a još uvijek imaju presudan značaj za odgoj generacija filmskih gledalaca, kao i za razvoj filmske industrije u Jugoistočnoj Evropi. Budući da su mnogi filmovi iz regiona nastali kao koprodukcije dogovorene za vrijeme SFF-a, anketirani filmski profesionalci ocjenjuju da je festival pozitivno uticao na kvalitet regionalnih filmskih projekata. U međunarodnim okvirima prepoznat je angažman SFF-a u izradi politike rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji, posebice zbog donošenja i usvajanja Sarajevske deklaracije iz 2015., koja je trenutno pred razmatranjem Vijeća Evrope.

Za izradu studije predstavnici Olsberg SPI-ja izvršili su detaljnu analizu budžeta i poslovnih knjiga Sarajevo Film Festivala, uradili povjerljive intervjue sa nizom relevantnih sagovornika, anketirali više od 1.000 filmskih radnika i drugih posjetilaca Festivala te predstavnike vlasti i sponzore SFF-a. Istraživanje je najavljeno i izvršeno za vrijeme 23. Sarajevo Film Festivala.

klix