Sto miliona KM dobiti BH Telecoma za gradnju puta od Sarajeva do Goražda

Na sjednici Skupštine dioničara BH Telecoma donijeta je odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu. S obzirom na to da FBiH ima vlasnički udio od oko 90 posto, većina novca od dividende odnosno oko 100 miliona KM će ići na korištenje Vladi FBiH. Premijer FBiH Fadil Novalić je ranije rekao  da će ovaj novac biti korišten za radove na putnoj komunikaciji Goražde – Sarajevo, tačnije za izgradnju tunela Hranjen.

Sto miliona KM dobiti BH Telecoma za gradnju puta od Sarajeva do Goražda

– Odlukom o isplati dividende utvrđen je ukupan iznos sredstava od 110,24 miliona maraka koje će se upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima dioničkog društva BH Telecom. S obzirom na to da FBiH ima vlasnički udio od oko 90 posto, većina novca od dividende odnosno oko 100 miliona KM će ići na korištenje Vladi FBiH. Portal Faktor.ba navodi da je namjena ovog novca od ranije poznata odnosno da je  Premijer FBiH Fadil Novalić sredinom jula ove godine kazao da će ovaj novac biti korišten za radove na putnoj komunikaciji Goražde – Sarajevo, tačnije za izgradnju tunela Hranjen. – Otvorena je tenderska dokumentacija, imamo nekih problema oko žalbe jedne rudničke kompanije, ali to je sve tehnika. Novac je osiguran i procedure su osigurane. Znači bit će ako ne u avgustu onda u septembru, zavisi od žalbenog postupka koji je korektiv javnih nabavki. Novac će svakako biti prije okončanja tenderske procedure – potvrdio je premijer Federacije BIH za Faktor. Tender za izbor izvođača radova JP Autoceste FBiH raspisalo je u aprilu. Rok za izgradnju 5,8 km dugog tunela Hranjen je 36 mjeseci a vrijednost radova iznosi 70 miliona maraka. Tender koji je u toku odnosi se na prvu fazu izgradnje, a to je proboj tunela i postavljanje podgrade, što predstavlja najznačajniji i najzahtjevniji dio prilikom izgradnje ovakvog objekta. Vrijednost radova u drugoj fazi iznosi 120 miliona KM, a sredstva će biti naknadno osigurana. Izgradnjom moderne saobraćajnice će se cestovna udaljenost između Goražda i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara.