Haos na tržištu nekretnina FBiH: Zakonom protiv problema

 

 

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je danas u formi nacrta utvrdila Federalna vlada, uređuje uvjete za obavljanje te djelatnosti, prava i obveze posrednika, agenata i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uvjete poslovanja, sklapanje ugovora, posredničku naknadu, stručni ispit za agente i nadzor nad primjenom tog zakona.

 

Vlada FBiH odlučila se na donošenje ovog zakona jer je kroz Reformsku agendu za razdoblje 2015. – 2018. godine kao strateški prioritet identificirala intenziviranje gospodarskog razvoja i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

 

U skladu s postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutarnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, neophodno je usvojiti europske standarde i u oblasti posredovanja u prometu nekretnina. Uređenje te oblasti je nužno, s obzirom da je uspostavom tržišnih odnosa i dokidanjem društvenog vlasništva u Federaciji BiH oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu nekretninama.

 

Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja onih koji posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci.

 

Trgovina nekretninama suočena je s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavaca nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina.

 

Sve to je ukazalo na potrebe zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja s uređenim tržištem.

 

Postojeće stanje u oblasti prometa nekretninama na području FBiH karakterizira veliki broj nepravilnosti i problemi nastali kao posljedica nepostojanja posebnog zakonskog okvira kojim bi ta oblast bila uređena. Ovu djelatnost karakterizira primjena općih pravila reguliranih Zakonom o obligacijskim odnosima i pojedinih odredaba Zakona o unutarnjoj trgovini koji uređuju posredovanje općenito.

 

Izostanak zakonske regulative, koja bi uređivala posredovanje u prometu nekretnina, uzrok je što na tržištu Federacije BiH postoji veliki broj pravnih i fizičkih osoba koje se bave ovom djelatnošću – od onih koji tu djelatnost obavljaju profesionalno i u skladu s pravilima struke, do onih kojima je to način da dođu do brze zarade, ne pružajući pritom klijentima ni minimum potrebne usluge.

 

Reguliranje tržišta nekretnina i usvajanje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina može donijeti značajan priljev prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija. Prema procjeni Gospodarske komore Federacije BiH, trenutni prihod PDV-a od provizija agencija godišnje iznosi oko 300.000 KM, što je svega tri posto mogućeg.

 

Treba naglasiti da bi bila povećana i naplata poreza na dobit koje bi ostvarile registrirane agencije. Također, reguliranjem tržišta znatno bi bio povećan broj legalnih posrednika u FBiH, te bi posredovanje u prometu nekretnina imalo profesionalni status kao djelatnost.

 

Novi zakon ostavlja dovoljno vremena posrednicima za usklađivanje poslovanja s njegovim odredbama, a fizičkim osobama za polaganje stručnog ispita, navodi se u priopćenju.