BPK : Informacija Uprave policije

Dana 28.08.2018.godine u 20,00 sati dežurnoj službi policijske stanice Prača obratio se uposlenik Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde i prijavio bespravna sječu šume u rejonu Gornje Bare,  općina Pale u F BiH. Na lice mjesta izašli su policijski službenici policijske stanice Prača uz  prisustvo uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goržde, kojom prilikom je utvrđeno da su NN počinioci izvršili bespravnu  sječu 1,63 m3 bukovog ogrevnog drveta i da ista nisu odvezena sa lica mjesta, te da su  NN počinioci udaljili sa lica mjesta u nepoznatom pravcu. Dalji rad na događaju i pronalasku počinioca u toku.

Dana 28.08.2018. godine policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde, su Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu  uputili Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “Nasilje u porodici” iz člana 222. stav 2. KZ F BiH, protiv  Ž.M.,  iz Goražda.