Sejdić: “Ako se ne predate, umrijet ću”

Na suđenju za zločine počinjene u Goraždu, svjedok Odbrane izjavio je da je optuženi na predaju pozivao pripadnike Vojske Republike Srpske (VRS) nakon završene akcije u selima Strmice i Strgačine u januaru 1993. godine.

Dževad Adžem, bivši komandir Četvrtog bataljona Prve drinske brigade, ispričao je da je dan prije akcije u selima Strmice i Strgačine išao s drugim komandirima bataljona, kao i s komandantom Prve drinske brigade Zaimom Imamovićem i komandantom Prve višegradske brigade Ahmetom Sejdićem u izviđanje terena.

Dodao je da je na licu mjesta Imamović jedinicama izdao zadatke.

Po izvršenju zadataka, kako je naveo svjedok, Sejdić je uzeo megafon i pozvao vojnike VRS-a koji su se krili da se predaju i ukoliko to učine da će imati regularan tretman.

“Prvi je izašao vojnik Vanja, mlađi je bio i teško ranjen. Naš sanitetlija mu je odmah previo rane. Ubijedili smo ga da i ostale pozove na predaju. Uzeo je megafon i tačno ovim riječima pozvao i ostale: ‘Tata, Vanja je, teško sam ranjen, ali ovi ljudi će mi spasiti život. Ako se ne predate, umrijet ću’. Nakon pola sata počeli su izlaziti. Ne znam koliko ih se tačno predalo”, naglasio je Adžem.

Zajedno sa zarobljenicima, kako je ispričao svjedok, krenuli su u Međeđu, ali je tunel kroz koji su trebali proći bio miniran.

“Kada sam došao do barikade čini mi se da su svi rukama tražili mine. Jedan srpski vojnik se dobrovoljno javio i u desetak minuta našao je pet ili šest mina, svaka pronađena je ispraćena aplauzom”, prisjetio se svjedok.

Sejdiću, ratnom komandantu Prve višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), sudi se za nečovječno postupanje prema civilima srpske nacionalnosti, kao i ratnim zarobljenicima, pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS), u periodu od jula 1992. do februara 1993.

Bivši komandir bataljona “Lim” Hajrudin Lagumdžija rekao je da je ovaj bataljon ušao u sastav Prve višegradske brigade – kojom je rukovodio Sejdić – pred kraj 1992.

Prema Lagumdžijinim riječima, Sejdić mu je izdao naređenja u akciji oslobađanja Strmice i Strgačine da sa svojim bataljonom neutrališe artiljeriju u mjestu Dolovi.

Lagumdžija je rekao da su se po završetku akcije predali pripadnici VRS-a među kojima je bilo ranjenih čije rane su odmah previjene.

Nastavak suđenja zakazan je za 11. septembar.

Detektor