Da bi došli do svojih kuća moraju prolaziti kroz gomilu smeća

Očekujem u dogledno vrijeme izgradnju novog dijela prilaznog puta u dužini od 200-300 metara, da ljudi ne prolaze kroz deponiju, rekao Memišević

Stanovnici sela Holujaci kod Višegrada zatražit će sastanak sa načelnikom općine Mladenom Đurevićem, kako bi se riješili problemi vezani za deponiju smeća u blizini njihovog sela. Divlja deponija koristi se već 20-tak godina i predstavlja veliki problem mještanima, kako zbog gomile smeća tako i zbog puta i ograde.

Dodatni napori 

Mještatnin sela Holujaci, Hasan Šetkić, kazao je da deponija smeta svima i da će se protiv nje boriti. Dodao je kako mašine koje dolaze čistiti smeće uništavaju pristupni put selu pa su mještani prinuđeni koristiti alternativni koji prolazi kroz deponiju. Ističe i kako postoji opasnost od izljevanja jezera u selo, a koje se stvara jer se smeće gura u jedan potok te se tako zatrpava pa voda izvire iznad njega.

Predsjednik SO Višegrad Bilal Memišević kazao je kako očekuje da rješenje za deponiju i put do sela biti pronađeno vrlo brzo.

– Očekujem u dogledno vrijeme izgradnju novog dijela prilaznog puta u dužini od 200-300 metara, da ljudi ne prolaze kroz deponiju. Ako ne dođe do toga učinit ćemo dodatne napore da se put i deponija odvoje izgradnjom ograde u dužini od oko 80 metara uz lijevi rub puta – kaže Memišević.

Bez dogovora

Načelnik Općine, Mladen Đurević istakao je kako je ograda na deponiji izgrađena samo zbog toga da bi se onemogućio pogled prolaznika sa magistralnog puta na gomile smeća na ulazu u Višegrad

– Niko nije ni pomislio da se kapija zaključava. Meni je žao tih ljudi zbog toga što idu kroz smetljište, ali prema važećem zakonu da bi se formirala nova deponija ona mora biti regionalna. To bi značilo da moramo obuhvatiti Goražde, Novo Goražde, Rudo, Čajniče i Foču. Prije nekoliko godina ta tema je bila aktuelna, ali nije bilo dogovora. Zbog toga nemamo izbora – kaže Đurević.

Sumnje Višegrađana

Deponija smeća pored magistralnog puta koristi se od rata i šta krije u sebi može se samo nagađati.

– Dosta Višegrađana još nije pronađeno. Obično na stratištima niknu takve deponije, ali ima li šta, ili nema tu, to je druga priča. Ali i takve priče kruže – kaže Šetkić.

Avaz