Momiru 14, Petru Tasiću 10 godina za zločine u Višegradu

Sud BiH je osudio je Momira Tasića na 14, a Petra Tasića na deset godina zatvora, dok se Mirko Tasić oslobađa krivice za zločine u Višegradu 1992. godine.

Sudsko vijeće je nakon ocjene dokaza nesumnjivo zaključilo da je Tužilaštvo BiH utvrdilo kako su Momir i Petar Tasić ostvarili obilježje zločina protiv čovječnosti, dok je Mirka oslobodilo optužbe.

„Utvrđeno je da su oštećeni bili civili, a optuženi pripadnici Višegradske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), što odbrane nisu osporavale, a Momir i Petar su osuđeni da su kao saizvršioci, izvršili progon bošnjačkog civilnog stanovništva, učestvujući u prisilnom nestanku civila”, kazala je predsjedavajuća Vijeća Mediha Pašić, dodavši da je Momir proglašen krivim i za silovanje P-1.

Vijeće je zaključilo i da su svjedoci nedvosmisleno izjavili kako je Momir bio jedna od dvije osobe koje su odvele i silovale P-1 i P-2, nalazeći da je Momir van razumne sumnje počinio ovo djelo. On se presudom obavezuje da oštećenoj P-1 isplati 25.000 maraka (KM), na ime nematerijalne štete.

Govoreći o oslobađajućem dijelu presude, predsjednica Vijeća, Mediha Pašić, kazala je da nisu mogli zaključiti kako je Mirko Tasić lice koje su zvali Mire, a cijenjeno je spornim i prepoznavanje optuženog od strane svjedoka, zbog čega je Mirko i oslobođen optužbe.

Momir, Petar i Mirko Tasić optuženi su da su u junu 1992. učestvovali u prisilnom nestanku šest žrtava bošnjačke nacionalnosti, koje su prethodno uhapsili, mučili i zlostavljali, a zatim odveli u pravcu Užica, nakon čega im se gubi svaki trag.

Mirko i Momir Tasić terete se i za silovanje dvije osobe bošnjačke nacionalnosti. Prema optužnici, Momir i Petar su bili pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), dok je Mirko Tasić bio pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Višegrad.

Vijeće smatra da su kazne srazmjerne težini krivičnog djela te da će se postići svrha kažnjavanja. Optuženi se oslobađaju troškova sudskog postupka, a na ovu prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe.