Stanje na putevima

U sjeverozapadnim krajevima naše zemlje magla ovoga jutra smanjuje vidljivost, pa savjetujemo oprezniju vožnju. U ostalim krajevima ima slabije jutarnje magle, ali ne utiče bitnije na odvijanje saobraćaja..

Zbog minerskih radova danas od 11 do 15 sati mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja (do 15 minuta) na magistralnom putu M-1.8 Šićki Brod-Srebrenik (kod mjesta Potpeć, u blizini kamenoloma Orlova Klisura), a od 12 do 17 sati na M-4 Doboj-Tuzla, na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela (do 5 minuta).

Zbog radova na obnovi i sanaciji kolovoza od 06 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R-445 od silaska sa autoputa A-1 u Kaknju do kružne raskrsnice u Kaknju. Za vrijeme obustave alternativni pravci su:
– za putnička vozila: silazak sa A-1 u Kaknju-željeznička stanica-industrijska cesta do kružnog toka;
– za teretna vozila i autobuse iz pravca Sarajeva: autoputem A-1 isklučenje Visoko-regionalni put R-445 i R-443 do kružnog toka u Kaknju,
– za teretna vozila i autobuse iz pravca Zenice: magistralnim putem M-17/M-5 Zenica-Bilješevo-regionalni put R-445 Bilješevo-Kakanj ili autoput A-1 isključenje Papratnica-regionalni put R-445 Kakanj.

U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj i M-16.1 Klašnice-Prnjavor.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Na regionalnom putu R-445 Lješevo-Visoko, zbog radova na rekonstrukciji vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07 do 19 sati.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Napominjemo vozače da je zbog radova u Hrvatskoj i dalje obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.