Ustavni sud RS odbio prigovor Bošnjaka na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (RS) nije danas prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture u tom bh. entitetu.

Iz ovog suda su pojasnili da je Vijeće donijelo ovu odluku s obzirom na činjenicu da Klub delegata bošnjačkog naroda nije postupio u skladu sa odredbom člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda RS-a.

-Bošnjački klub nije naveo, niti obrazložio koji je od vitalnih nacionalnih interesa povrijeđen Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno u čemu se u konkretnom slučaju ogleda povreda vitalnog nacionalnog intresa bošnjačkog naroda – tvrde iz Ustavnog suda RS-a.

Stoga, Vijeće je ocijenilo da nije prihvatljiv predmetni zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje da li se osporeni zakon odnosi na vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Zakon o zaštiti žrtava ratne torture Narodna skupština RS-a je usvojila na sjednici održanoj 21. juna ove godine.

Delegati Kluba Bošnjaka su potom stavili veto na taj zakon, jer smatraju da se njime vrši diskriminacija žrtava po etničkom principu, izlazi iz okvira nadležnosti, te onemogućava ostvarenje statusa žrtve zbog prebivališta u drugom bh. entitetu.

Tvrdi su da je zakon sporan, jer se ne priznaje ni dokumentacija s dokazima o torturi od udruženja i saveza iz drugog entiteta, odnosno Federacije BiH.

Nakon današnje odluke Vijeća Ustavnog suda RS-a, zakon može stupiti na snagu.