Salko Bukvarević uručio ključeve za 60 novih vozila ratnim vojnim invalidima

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, uručio je ključeve i vozila za 60 ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000 KM, bez PDV-a, a sredstva su osigurana u budžetu FBiH za 2018. godinu. Podjelom automobila se nastavlja, kao i svake godine, aktivnost Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u osiguranju i podjeli automobila, koji su ortopedska pomagala, najugroženijim kategorijama RVI, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.