Vlada KS i sindikati konačno dogovorili osnovicu plaća od 310 KM

Vlada KS je dogovorila i sa sindikatima srednjeg i visokog obrazovanja KS, policije KS i državnih službenika i namještenika osnovicu od 310 KM.

Dogovoreno je uvećanje koeficijenata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju od 14 posto. Sindikat je zatražio od Skupštine KS da održi hitnu sjednicu 1. oktobra na čijem dnevnom redu treba biti Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta KS za ovu godinu, a koji predviđa osnovicu za obračun plaće radnicima JU Djeca Sarajeva i svim javnim ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja na području KS iznosi 310 KM.

Sporazumi s Vladom KS će biti potpisani danas, a prema njihovom sadržaju Vlada će odobriti zapošljavanje 50 odgajatelja u JU Djeca Sarajeva, dodatnih 40.000 KM za o higijenski i didaktički materijal ove ustanove, te povećanje investicija za osnovne škole u 2019. godini. Za narednu godinu prosvjetni radnici traže osnovicu od najmanje 315 KM.

“Ukoliko Vlada KS ne ispoštuje dogovoreno sa pregovora od 27.9. ili ukoliko Kolegij Skupštine KS ne zakaže hitnu sjednicu Skupštine KS ili se ne usvoji Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta KS za 2018. godinu, Skupština Povjereništva Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS zadužuje predsjednika Kantonalnog odbora Sindikata da sve članove, njih 3.300, njihove porodice, komšije i prijatelje i sve one koji imaju pravo glasa da da 7. oktobra javno pozove da izađu na izbore i svoj glas ne daju onima koji ne budu podržali realizaciju ove Odluke, odnosno da ne podrže kandidate političkih partija koji trenutno participiraju u Skupštini KS, a koji ne budu podržali realizaciju ove Odluke, kao i kandidatima onih partija koji su se kandidirali za Skupštinu KS za naredne četiri godine, ako zastupnici iz njihopvih partija ne budu podržali realizaciju ove Odluke”, stoji u obavještenju Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS.

Vlada KS danas zasjeda u Vogošći, a očekuje se da će donijeti zaključak o upućivanju u skupštinsku proceduru zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta za 2018. godinu.