Osobama sa invaliditetom omogućiti odgovarajuću naknadu za prijevoz

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izdali su preporuku Vladi Kantona Sarajevo da prilikom reguliranja pitanja naknade za prijevoz za zaposlene u javnim institucijama, javnim ustanovama, fondovima i preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo, u obzir uzme potrebe osoba sa invaliditetom, te omogući osobama sa invaliditetom odgovarajuću naknadu za prevoz bez obzira na udaljenost mjesta rada od mjesta stanovanja.

Ostvarivanje prava garantovanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom podrazumijeva obavezu države da učini sve da olakša život osobe sa invaliditetom i omogući potpuno učestvovanje u svim aspektima života, rada i uključenosti u zajednicu. Kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo nezavisno življenje i potpuno sudjelovanje u svim područjima života, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi im osigurale pristup na ravnopravnoj  osnovi s drugim osobama, između ostalog i radnim mjestima – navode ombudsmeni u saopćenju.

Mišljenja su da obzirom na osjetljivost populacije osoba sa invalititetom, koje i u okolnostima kada su zaposlene, susreću sa mnogim preprekama u pristupu radnom mjestu, potrebno je posvetiti dodatnu pažnju prilikom reguliranja ove tematike. 

Navedene stavove ombudsmeni temelje na žalbama koje su zaprimili od osoba sa invaliditetom u pogledu problematike zapošljavanja ove kategorije i nemogućnosti adekvatne kontrole zakonske obaveze svih poslodavaca da u slučaju neupošljavanja osobe sa invaliditetom da plate određenu naknadu u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Fena