Sve informacije o današnjim izborima

U Bosni i Hercegovini danas će biti održani Opšti izbori na kojima će birači, njih 3.352.933, birati svoje političke predstavnike u naredne četiri godine. Biračka mjesta otvaraju se u 07.00, a zatvaraju u 19.00 sati, kada prestaje i izborna šutnja.

Građani sa pravom glasa glasaće za članove Predsjedništvu BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički domu Parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske (RS), Narodnu skupštinu RS i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za popunu 518 mandata natječe se ukupno 128 političkih subjekata, od toga 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 neovisna kandidata.

Ovjerene su 804 redovne kandidatske liste sa 7.497 kandidata i 73 kandidatske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata sa ukupno 842 kandidata.

– broj redovnih birača je 3.254.767;
– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 8.306;
– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 12.046;
– broj birača koji glasaju putem pošte je 76.729
– broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 1085

Birački proces odvija se na 5794 biračka mjesta širom BiH, uz pomoć 314 mobilnih timova kako bi glasanje bilo omogućeno i starim, bolesnim i nepokretnim osobama.

Deset biračkih mjesta formirano je i u inostranstvu. Po jedno će biti otvoreno u ambasadama BiH u Kamberi, Beču, Berlinu, Oslu i Beogradu, zatim u generalnim konzulatima BiH u Čikagu, Minhenu, Štutgartu i Frankfurtu, te u Počasnom konzulatu u Gracu.

Sam proces glasanja na terenu će pratiti 143 opštinske/gradske izborne komisije, a procjenjuje se da će na biračkim mjestima biti oko 60 000 domaćih i međunarodnih posmatrača.

Kako je ranije saopšteno, izbori će koštati oko osam i po miliona KM.

Koalicija Pod lupom, koja prati izborni proces u BiH, pozvala je birače da, ukoliko primijete, spriječe nepravilnosti i tokom izbornog dana. To se odnosi na kupovinu glasova, uskraćivanje prava glasa, prevare pri glasanju, povredu tajnosti glasanja i druge povrede prava birača.

Broj za prijavu je 080 05 05 05 ili putem web stranice: www.podlupom.org

Osnovne informacije za birače

Glasanje će biračima biti omogućeno samo uz predočavanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).

Građani prije izlaska na izbore mogu provjeriti lokaciju svog biračkog mjesta, tako što će posjetiti web stranicu CIK BiH www.izbori.ba, na linku „Da li ste registrirani“ i u prazna polja upisati tražene podatke (ime, prezime i Jedinstveni matični broj).

Drugi način provjere je slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12 – poruka treba da sadrži samo JMB, a njeno slanje košta 0,10BAM+PDV.

Treći način provjere je da birač posjeti opštinski Centar za birački spisak i da provjeri lokaciju svog biračkog mjesta.

U posljednje vrijeme pojavile su se informacije da je jedan broj građana BiH, bez njihove volje, odjavljen i prijavljen za glasanje iz inostranstva. Stoga iz CIK-a navode da će svima koji utvrde ovu nepravilnost biti omogućeno da glasaju, a birački paketi koji su se iz inostranstva vratili sa njihovim imenom biće eliminisani.

bhrt.ba