Uz podršku OSCE-a osnovano udruženja socijalnih radnika na državnom nivou u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) pružila je podršku Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i udruženjima socijalnih radnika Federacije BiH i Republike Srpske u organizaciji konferencije posvećene obrazovanju socijalnih radnika, koja je danas završena u Sarajevu.

U fokusu konferencije, koja je okupila više od 200 socijalnih radnika iz BiH i regiona, bili su međunarodni standardi i sadašnja praksa u obrazovanju socijalnih radnika.

Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH, je rekao da sistem socijalne zaštite zahtijeva dalji razvoj i poboljšanja usmjerena ka poštivanju međunarodnih standarda. “Bosni i Hercegovini su potrebni kvalifikovani socijalni radnici. Obrazovanje i stručno usavršavanje socijalnih radnika predstavlja jedini način da se postigne taj cilj“, rekao je Telalović.

Ova konferencija je takođe bila prilika da se obilježi uspostavljanje udruženja socijalnih radnika na državnom nivou. „Ovo je bio jedan od naših ciljeva u oblasti socijalnog rada u BiH“, rekao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton. „Sada će Savez udruženja socijalnih radnika i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti Bosne i Hercegovine biti u mogućnosti da sarađuje s udruženjima drugih država i da podnese prijavu za članstvo u Međunarodnoj federaciji socijalnih radnika (IFSW). Ovo će unaprijediti status socijalnih radnika u BiH, kao i pružanje usluga najugroženijim građanima.“

Srđan Baralić, predsjednik Saveza udruženja stručnih radnika socijalnih djelatnosti Republike Srpske, je rekao da su izazovi u oblasti socijalne zaštite zajednički u cijeloj BiH: „Zbog toga je za nas važno da ujedinimo naše napore i kapacitete, kao i da ojačamo saradnju sa udruženjima drugih država kako bi odgovorili na te izazove. Drago nam je da je Misija OSCE-a u BiH prepoznala važnost uspostavljanja Saveza udruženja socijalnih radnika BiH i pružila podršku ovoj inicijativi.“

Misija OSCE-a u BiH nastavlja raditi na jačanju kapaciteta socijalnih radnika, kako bi poboljšali domet njihovog rada, efikasnost njihovih usluga i kapacitet za zastupanje neophodnih izmjena zakona i politika djelovanja.