Todović: Zatražena kazna za seksualno ropstvo

Tužilaštvo BiH zatražilo je kažnjavanje Milana Todovića zbog silovanja ženske osobe bošnjačke nacionalnosti u Foči i njenog držanja u seksualnom ropstvu.

Prema Tužilaštvu, dokazano je da je Todović ova djela počinio kao pripadnik oružanih snaga Republike Srpske, u okviru širokog i sistematskog napada.

Tužilac Sedin Idrizović je, podsjećajući na izvedene dokaze, kazao da je oštećena S-1 zarobljena 3. jula 1992. u selu Trošanj, prilikom napada srpskih snaga u kojem je ubijena njena majka i drugi ljudi.

Idrizović je rekao da je dokazano da je oštećena potom silovana na raznim mjestima, a da je jedne prilike, između oktobra i decembra 1992. godine, optuženog kod nje doveo Dragan Stanković Dragec.

“Todović je natjerao da legne i silovao je”, kazao je tužilac, podsjećajući na svjedočenje S-1, kao i drugih svjedoka.

Tužilac je naveo da je oštećena ispričala kako je nju Todović “kupio” od Stankovića. Kako je ona navela, Stanković je tražio novac od Todovića, ali kako mu on nije dao, odnio je televizor.

Dokazano je, kako je rekao tužilac, da je optuženi držao S-1 u garsonjeri u Čohodar Mahali od decembra 1992. do 5. marta 1993. godine. On je podsjetio da je oštećena posvjedočila da je tu držana bez hrane, vode, struje i grijanja, kao i da ju je optuženi tukao i silovao, u početku svaku noć, a poslije svakih nekoliko večeri.

“I sam optuženi je priznao da je spavao u toj garsonjeri. (…) Potvrdio je da je doveo oštećenu u stan i tu je držao dva mjeseca. Namjeravao je da je vodi u selo. (…) Kazao je da je donosio hranu kad je mogao”, rekao je Idrizović.

Kako je dodao, optuženi je, svjedočeći u svoju korist, na suđenju negirao da je silovao oštećenu, ali je bio neuvjerljiv.

Tužilac je podsjetio i na svjedočenja trojice srpskih vojnika koje je Todović pozvao u garsonjeru i tada tjerao oštećenu da igra na stolu. Vojnici su ispričali da su to spriječili i uz šamar istjerali Todovića iz stana, te tu noć prespavali u garsonjeri.

Idrizović je podsjetio i na izjavu oštećene da “nikad nije srela goru osobu od Milana Todovića”. Ona je uspjela pobjeći 5. marta 1993. godine i napustiti područje Foče.

Odbrana će završnu riječ iznijeti 9. novembra.

Detektor