Ugovor za izgradnju tunela „Hranjen“ postao efektivan

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, koji je ujedno i član Odbora JP Autoceste FBiH za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Goražde-Hranjen-Hrenovica i načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec obišli su danas teren na području Hrenovice gdje se trenutno izvode radovi na izgradnji građevinskog kampa izvođača radova Euroasfalt d.o.o. Sarajevo.

Općina Pale u FBiH zaključila je sa ovim privrednim društvom ugovor o zakupu 19 dunuma zemljišta na lokalitetu Hrenovice za izradu građevinske baze i prilikom današnje posjete utvrđeno je da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom.

Od strane predstavnika privrednog društva Euroasfalt istaknuto je da su pored radova izgradnje građevinskog kampa u toku pripreme za izgradnju pristupnog puta do tačke određene kao ulazni portal tunela.

Načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su pripremni radovi uveliko u toku te da su njima radno angažovani resursi i stanovništvo ove lokalne zajednice. Istakao je da je ova lokalna zajednica u smislu potrebnih saglasnosti u potpunosti posvećena ovom projektu i da do sada djeluje u najkraćim rokovima, što će kao metod rada biti prisutno i u narednom periodu.

Premijer Kantona Emir Oković je konstatovao da je ugovor za izgradnju tunela „Hranjen“ postao efektivan i da aktivnosti prate utvrđeni dinamički plan.