Vlada odobrila više od milion KM za troškove i reviziju Aluminija

Kako je saopćeno, realizirajući zaključak sa 158. sjednice, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija su pripremili, a Vlada Federacije BiH danas donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 1.100.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve za 2018. godinu, namijenjenih Aluminiju d.d. Mostar za plaćanje troškova angažmana revizorske kuće i za druge troškove.

Naime, na prošloj sjednici Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Aluminija da, u roku od 30 dana, nađu kredibilnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja ove kompanije.

Podsjećamo, rukovodstvo Aluminija pozdravilo je predložene mjere Vlade Federacije BiH o rješavanju problema mostarske kompanije.

U suštini, pred kompanijom Aluminij postoji nekoliko mogućniosti, a dvije su najvjerovatnije i dijametralno suprotne – “topli režim” koji podrazumijeva održavanje rada mašina i sistema kako se ne bi ugasili i, s druge strane, pokretanje proizvodnje u punom kapacitetu.

Vlada je ranije obećala da će zasad osigurati najmanje milion KM za održavanje rada Aluminija. Taj iznos je nedovoljan, ali kako kažu – pokazuje dobru volju Vlade.

Klix