Prvi migranti se smjestili u kasarnu Uživak u Hadžićima, kapacitet centra 400 osoba

Prvi migranti, njih dvadesetak, već su se smjestili u kontejnere, a saznajemo da se očekuje dolazak grupe od njih pedeset.

Nadležni iz Službe za poslove sa strancima BiH pri ulasku u kasarnu vrše registraciju migranata te ih potom upućuju u njihov smještaj.

Svih 66 kontejnera u kasarni su u potpunosti spremni za prijem migranata, a kapacitet centra je 400 osoba.

Oni koji budu smješteni u kasarni Ušivak, osim osnovnih uslova za život, kao što su hrana, sanitarni kontejneri za održavanje lične higijene i kontejneri za pranje i sušenje odjeće, imat će priliku učestovati u sportskim aktivnostima, a bit će im osigurane razne društvene igre i TV sala.

Obroke za migrante pripremat će Udruženje Pomozi.ba, partner Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Na poslovima održavanja i čišćenja smještaja u krugu kasarne uposleno je 16 osoba iz lokalnih mjesnih zajednica.