Save the Children apeluje na zabranu fizičkog kažnjavanja djece u BiH

U okviru napora sprečavanja zlostavljanja i iskorištavanja djece, organizacija Save the Children poziva relevantne organizacije, institucije i profesionalce u BiH da se suprotstave fizičkom kažnjavanju djece i nasilnim metodama discipliniranja djece koje ugrožavaju djetetovo dostojanstvo i integritet.

Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi među 56 zemalja svijeta koje su se obavezale da će izvršiti zakonodavnu reformu s ciljem potpune zabrane fizičkog kažnjavanja djece u svim okruženjima (porodici, ustanovama dnevnog boravka djece i drugim ustanovama gdje borave djeca).

Do ovog trenutka, Republika Srpska je osigurala da se u zakonodavstvu zabrani fizičko kažnjavanje djece u svim okruženjima, dok se ista zabrana očekuje i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu, nakon što je Vijeće za djecu BiH 2017. godine pokrenulo inicijativu da se izvrše izmjene u relevantnom zakonodavstvu koje će osigurati potpunu i eksplicitnu zabranu fizičkog kažnjavanja djece, saopćili su iz Save the Children.

Smatraju da je neophodno uspostaviti i ojačati sistem očuvanja sigurnosti djece u različitim organizacijama, institucijama i drugim okruženjima kako bi sva djeca, koja se u njima nalaze, na siguran i human način bila tretirana i zaštićena od bilo kakvog oblika nasilja.

– Veoma bitno je kontinuirano stručno usavršavati profesionalce, roditelje, medije i druge aktere koji dolaze u kontakt sa djecom kako bi bili dovoljno senzitivni i educirani o nenasilnim metodama discipliniranja i kako bismo zajedno doprinijeli izgradnji sigurnijeg okruženja za rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini – poručuju iz Save the Children.

Ova organizacija u zemljama sjeverozapadnog Balkana radi kako bi za djecu osigurala zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja.

Pruža pomoć organizacijama i institucijama s kojima dolazi u kontakt da kreiraju interne sisteme koji će minimizirati rizike i spriječiti radnje štetne po djecu ali isto tako da povećaju svijest kod sopstvenih uposlenika o potrebi pravoremenog reagovanja i prijavljivanja zabrinutosti u vezi sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece.

(Vijesti.ba / FENA)