Dragičević i ostali: Policija vodila istragu o otmici

Svjedok Odbrane izjavio je da je policija bila nadležna za istragu otmice putnika iz voza na stanici u Štrpcima, koji su kasnije ubijeni na području Višegrada.

Zaštićeni svjedok ST-2, koji je radio u saobraćajnoj policiji u Višegradu, prisjetio se kako se 28. februara 1993. sa porodicom vratio iz Srbije i od komandira Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Višegradu Milana Josipovića saznao za otmicu.

„Rekao mi je da je njemu došao Veselin Vucelja i prijavio da se desila otimica u Štrpcima, koji su u opštini Rudo. Rekao je da je najvjerovatnije da su otišli prema Višegradu“, kazao je ST-2.

On je dodao da je Vucelja bio načelnik bezbjednosnog organa u Višegradskoj brigadi Vojske Republike Srpske (VRS).

Prema riječima svjedoka, s obzirom na težinu krivičnog djela, istragom je rukovodio Centar javne bezbjednosti (CJB) Foča, čija su dva operativca došla u Višegrad.

ST-2 je naveo da je jedan vojnik prijavio da je u selu Mušići vidio nekoliko razbacanih leševa i da mu je komandir rekao da je uputio patrolu na lice mjesta, ali da nisu pronađeni nikakvi tragovi ni leševi.

Na pitanja tužioca Džermina Pašića, svjedok je kazao da je „logično“ da policija obavjesti vojne organe ukoliko je počinilac nekog krivičnog djela ili oštećeni pripadnik vojske. ST-2 se nije složio da bi se u tom slučaju uključivali vojni organi.

„Oni se ne mogu uključivati ni pod kojim uslovima u istragu“, kazao je svjedok.

On je svjedočio na poziv Odbrane prvooptuženog Luke Dragičevića, tadašnjeg komandanta Višegradske brigade. S njim su optužena devetorica pripadnika Intervnente čete ove brigade – Boban Inđić, Obrad i Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Krstić, Vuk Ratković i Miodrag Mitrašinović.

Dragičeviću je na teret stavljeno da je naredio, a ostalim optuženim da su izvršili protivzakonito odvođenje i zatvaranje, nečovječna postupanja i ubistva 20 putnika iz voza 27. februara 1993. godine.

Ratkovićev branilac Zoran Popović je obavijestio Vijeće da mora hitno na operaciju i da je sa klijentom dogovorio da ga zastupa drugi branilac.

Ukoliko bude riješeno pitanje Ratkovićeve Odbrane, suđenje će se nastaviti 23. novembra.

Detektor