Ombudsmani BiH otvaraju predmet nakon objave video snimka zlostavljanja dječaka u vrtiću

Istim povodom izražavaju zabrinutost, s obzirom na nastojanja Ombudsmana da se u Bosni i Hercegovini uvede jasna i eksplicitna zabrana fizičkog kažnjavanja djece u svim sredinama i okruženjima.

Ombudsmani, također, napominju da je Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine, vođeno međunarodnim dokumentima, te Akcionim planom za djecu BiH 2015.-2018. godine, nadležnim organima uputilo inicijativu za izmjenu porodičnih zakona, zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, zakona o zaštiti od nasilja u porodici, krivičnih zakona, zakona iz oblasti zdravstvene zaštite, okvirnog zakona u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i zakona o sportu, sve s ciljem uvođenja eksplicitne zabrane tjelesnog kažnjavanja djece u svim životnim okruženjima djeteta.

“Na osnovu međunarodnih standarda u zaštiti ljudskih prava djece sadržanih u UN Konvenciji o pravima djeteta i pratećim protokolima, te drugim konvencijama Vijeća Evrope nastala je i obaveza BiH na usklađivanju pravnog okvira, ali i obaveza praćenja i izvještavanja o usklađivanju i primjeni propisa u BiH. U okviru ovih standarda, izuzetno je važno i pitanje profesionalnih standarda za sve profesionalce koji rade za djecu i s djecom kao i sistema praćenja profesionalnog postupanja s djecom žrtvama nasilja”, saopćeno je.

klix