Davidović: Zatražena osuđujuća kazna

Državno tužilaštvo zatražilo je od Suda Bosne i Hercegovine da Milomira Davidovića osudi za silovanja počinjena u Foči 1992. godine.

Tužilac Mersudin Pružan je, prilikom iznošenja završne riječi, rekao kako je Tužilaštvo dokazalo navode optužnice prema kojoj je, neutvrđenog dana između 3. i 18. jula 1992. godine, Dragan Zelenović iz Srednjoškolskog centra u Foči izveo S-1 i S-4 te ih odveo u stan u zgradi “Lepa Brena”, gdje ih je optuženi Davidović zvani Liči, zajedno s drugim vojnicima, silovao.

U istom vremenskom periodu, prema drugoj tački optužnice, svjedokinje S-1 i S-4 te još jedna ženska osoba bošnjačke nacionalnosti odvedene su u napuštenu kuću u naselju Dobro Polje, gdje su ih optuženi i drugi vojnici seksualno zlostavljali.

Pružan je istakao da je također dokazano postojanje širokog i sistematičnog napada usmjerenog prema bošnjačkom civilnom stanovništvu na području općine Foča.

“Tužilaštvo je dokazalo da je Milomir Davidović ‘Liči’ znao za široki i sistematični napad i da njegove radnje čine dio tog napada”, naglasio je tužilac Pružan, dodavši da je optuženi postupao s diskriminatornim namjerama.

Analizirajući iskaze svjedoka, Pružan je naveo kako su dijelove iskaza svjedokinje S-1 potvrdili i neki drugi svjedoci. Dodao je da su optuženi, svjedočeći u svoju korist, te svjedok Dragan Zelenović, mijenjali iskaze s ciljem da ublaže Davidovićevu odgovornost za optužbu.

Zelenović je u oktobru 2007. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) priznao da je 1992. mučio i silovao nekoliko djevojaka zatočenih u Srednjoškolskom centru u Foči, te je osuđen na 15 godina zatvora.

“Tužilaštvo predlaže da optuženog Sudsko vijeće oglasi krivim i kazni po zakonu”, rekao je Pružan, dodavši kako bi Vijeće kao otežavajuću okolnost trebalo cijeniti nalaz i mišljenje vještaka o posljedicama koje trpi S-1.

On je također predložio da Vijeće dosudi imovinskopravni zahtjev oštećene, kao i da obaveže Davidovića na naknadu troškova ovog krivičnog postupka.

Suđenje će se nastaviti 30. novembra izlaganjem završne riječi Odbrane.