PREKVALAFIKACIJA JE NOVA ŠANSA ZA ZAPOSLJENJE

U goraždanskoj Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ uručeni su certifikati nezaposlenim osobama koje su uspješno završili stručnu obuku za III grupu za zanimanje „Tapetar“ u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“. Ovu grupu obuke za zanimanje „Tapetar“ finansira Evropska unija i sufinansira DVV International – Ured u BiH.

 

Kroz projekat kojim se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom stručno su osposobljena nezaposlena lica registrovana na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Na današnjoj ceremoniji uručeno je 20 certifikata za nezaposlene osobe koje su uspješno prošle obuku i testiranje za zanimanje „Tapetar“. Obuka je trajala 120 sati od čega 48 sati teorijske nastave i 72 sata praktične nastave – kazala je ovom prilikom Meliha Gačanin, izvršna direktorica Udruženja „ Aldi“ koje je realizator ukupnog projekta prekvalifikacije osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

 

Partner u realizaciji projekta je Srednja stručna škola u Goraždu čiji direktor Admir Kurtović ističe zadovoljstvo činjenicom da je ova škola u projekat uključena od samog početka.

-Za potrebe obuke izrađen je Nastavni plan i program za zanimanja u drvnom sektoru „Tapetar“ i „Radnik u preradi drveta“ koji je usvojen od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Cilj obuke je da se nezaposlenim osobama omogući dobijanje novih vještina, a nakon toga i posao u nekoj od kompanija sa područja BPK Goražde. Do sada je ukupno 56 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde uspješno prošlo obuku i certificirano za pomenuta zanimanja, a njih 15 je već pronašlo zaposlenje u nekoj od kompanija koje egzistitraju na području BPK Goražde. Čitav projekat je dio nastojanja lokalne zajednice da se nastavi sa promocijom koncepta cjeloživotnog učenja kod najvećeg dijela stanovništva- kaže Kurtović.

 

Anes Čerkez, asistent na projektu u DVV International – Ured u BiH ( Njemački institut za međunarodnu saradnju) ocijenjuje da je ukupan projekat protekao vrlo uspješno. Još jedan uspješan rezultat ovog projekta je da će Bosansko podrinjski kanton dobiti još jednu ustanovu registrovanu za obrazovanje odraslih a to je Udruženje “Aldi“ kazao je Čerkez. – Želim da naglasim da su Srednja stručna škola i Udruženje „ Aldi“ primjeri kako treba raditi u oblasti obrazovanja odraslih –ocijenio je Čerkez.

 

Obuku za tapetara je završila i Erma Baljić koja kaže da zadovoljna obukom. Ne može se opisati osjećaj kako je kada se ponovi vratiš u školske klupe sa trideset godina. Očekujem da mi ovo novo zanimanje omogući zaposlenje – ističe Erma.

Alden Hodo je završio srednju poljoprivrednu školu. Sada ima i zvanje tapetara. – Veoma mi je drago da sam završio ovu obuku, stekao novo znanje i vještine. Preporučio mi svima koji su bez posla da prođu kroz neku sličnu obuku. Očekujem da dođem do posla – rekao je Alden nakon dodjele certifikata.

 

Ukupan projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” finansira Evropska unija u vrijednosti od 162.572 eura, a implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom ”Džemal Bijedić”. Projektom je omogućen besplatan program obuke za Gornjedrinsku regiju koja obuhvata 9 opština.