Tužilaštvo zatražilo osuđujuću presudu i oduzimanje imovine Esedu Radeljašu i ostalima

Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je danas u završnim riječima osuđujuće kazne za Eseda Radeljaša, Nedžada Kapetanovića, Jusufa Čauševića i Damira Hadžića koje se tereti za krivična djela ovjeravanja neistinitog sadržaja, podstrekavanja na zloupotrebu položaja, pranja novca i davanja dara ili drugih oblika koristi.

Tužioci su zatražili da se optuženima izrekne kazna veća od jedne trećine zakonom predviđene za ova krivična djela, kazavši da su van razumne sumnje dokazali da su optuženi svjesno počinili krivična djela te su se udružili kako bi ih izvršili. Također, zatraženo je da im se oduzme imovinska korist stečena krivičnim djelom.

Navedeno je i kako u ovom predmetu nema olakšavajućih okolnosti, već samo otežavajuće s obzirom na način činjenja krivičnog djela koje su planirali, osmislili i uporno radili. Tužioci su zatražili i da se od optuženih naplate troškovi suđenja i vještačenja.

Advokati su se pobunili kazavši kako je Tužilaštvo KS pogrešno interpretiralo izjave svjedoka, što će pokazati u završnim riječima koje će iznijeti 15. novembra.
Esed Radelješ optužen je za krivična djela ovjeravanja neistinitog sadržaja, podstrekavanja na zloupotrebu položaja, pranje novca i davanje dara ili drugih oblika koristi. U predmetu je optužena i Jasmina Horo za krivična djela zloupotrebe položaja i pranja novca, dok su Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić optuženi za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti.

Aktere ovog slučaja (akcija Blok) tereti se da su Esedu Radeljašu omogućili da od sarajevske općine Novi Grad dobije zemljište na trajno korištenje za oko 50.000 KM te da ga vrati Općini za nešto više od milion KM.

Prema tužbenim navodima, Radeljaš je spornu parcelu dobio na trajno korištenje uz obrazloženje da namjerava graditi stambeno-poslovni kompleks. Kako u roku od godinu dana nije započeo gradnju, Općinsko vijeće je donijelo odluku o oduzimanju zemljišta, nakon čega je provedena procedura isplate naknade Radeljašu zbog “eksproprijacije”.

Tužilaštvo je navelo kako Radeljašu nije moglo biti dodijeljeno zemljište jer je trajno korištenje imao KJKP GRAS. Urbanističku saglasnost također nije mogao dobiti, ali da je dobio jer je Horo izmijenila odluku Općinskog vijeća, a Radeljaš je dobio i zahvaljujući tome što je priložio neistinite ZK izvatke. Također, s obzirom na to da je naknada koja mu je isplaćena za zemljište, na koje nije imao pravo, veća od stvarne, Tužilaštvo je kazalo kako je utvrđeno da se Radeljaš sastajao s Hadžićem i predložio mu svog vještaka koji je napravio procjenu. U cijeli slučaj nisu uključili općinsku komisiju koja je trebala izvršiti procjenu.

Prema drugoj optužnici Radeljaša se tereti da je trošio novac koji je dat iz Skupštine KS za stranku BOSS u privatne svrhe te da je taj novac uplaćivan na njegov privatni račun, za što stranka nije znala i nije dala saglasnost. Radeljaš je na svoj račun primio 114.255 KM, od čega je navodno vratio kredit. U svojim izjavama Radeljaš je kazao kako je novac koristio u svrhu kampanje, ali nije se mogao sjetiti koje firme je angažovao da mu rade plakate, promotivne materijale i zakusku za 500 ljudi.

Za ovjeravanje neistinitog sadržaja predviđena je kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina, za podstrekavanje na zloupotrebu položaja tri godine zatvora ili teža, za pranje novca od šest mjeseci do pet godina te za davanje dara kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

klix