Vijeće ministara BiH: U toku finalizacija odgovora na dodatna pitanja EK

U toku je finalizacija odgovora na 655 dodatnih pitanja koja je Evropska komisija u junu ove godine dostavila BiH u cilju pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji.

Prema dopunjenoj Informaciji, 30 radnih grupa je u cijelosti završilo posao i dostavilo odgovore ili sporna pitanja Direkciji za evropske integracije (Sekretarijatu Komisije za evropske integracije).

Oko 600 pitanja je usaglašeno ili je u završnoj proceduri usaglašavanja, rečeno je na sjednici, a očekuje se i da preostale radne grupe finaliziraju i dostave svoje odgovore.

Svi pristigli tehnički finalizirani odgovori se prosljeđuju koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, koji ih dostavljaju vladama na potvrdu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

klix