Članovi CIK-a danas ponovo o izboru delegata u Dom naroda FBiH

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine zakazala je za danas, 15. novembra, sjednicu na kojoj će se razmatrati primjena člana 10.12 Izbornog zakona BiH koji se odnosi na izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Članovi CIK-a ranije su razmatrali ovo pitanje i odlučili da će ga treba riješiti podzakonskim aktom, uz podsjećanje da je na njima odgovornost za provođenje rezultata oktobarskih Općih izbora, ali su istaknuli i potrebu da se konačno riješi problem formiranja ovog doma.

Na jednoj od prethodnih sjednica najviše rasprave vodilo se o tome da li će se kod popune Doma naroda Federalnog parlamenta primjenjivati popis iz 1991. godine ili posljednji popis stanovništva iz 2013. godine.

Članovi CIK-a Suad Arnautović i Ahmed Šantić smatraju da treba primijeniti popis iz 1991. godine, podsjećajući da odredba Ustava propisuje proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih prema popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne provede.

Za primjenu popisa iz 2013. godine bili su Irena Hadžiabdić, Vlado Rogić, Stjepan Mikić i Novak Božičković, a predsjednik CIK-a Branko Petrić kazao je tada da očekuje prijedlog odluke akta i za 1991. i 2013. godinu.

Stručnoj službi CIK-a tada je naloženo da pripremi više prijedloga tog podzakonskog akta koji bi regulirao raspodjelu mandata delegatima u Dom naroda Federalnog parlamenta.