FZS dostavio obavezujuće mišljenje CIK-u: Osnova popis iz 1991.

Federalni zavod za statistiku dostavio je 19. novembra Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH stručno tumačenje statističkih podataka i informacija, u kojem je navedeno da primjena popisa stanovništva iz 1991. godine treba biti osnova za implementaciju izbornog procesa iz 2018. godine.

Naime, akt je dostavljen na zahtjev CIK-a BiH, da bi ovo tijelo, kako je u obrazloženju navedeno, moglo razmotriti sve relevantne činjenice prilikom donošenja odluke o popunjavanju Doma naroda FBiH.

Iz Zavoda napominju da je stručno mišljenje obavezujuće za sve pravne subjekte, pa i za CIK BiH. Dokument je dostavljen i OHR-u, Kancelariji specijalnog predstavnika EU, te Misiji OSCE-a.

U stručnom tumačenju, Federalni zavod je ukazao na osnovne metodološke razlike u podacima popisa 1991. i 2013. godine.

Kako je istaknuto, popis 1991. godine proveden je u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 1991. Godini, kojim je u članu 2. definirano da će se popisom obuhvaititi državijani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), strani državijani i lica bez državijanstva, koji imaju prebivalište u SFRJ, bez obzira na to da li se u momentu popisa nalaze u SFRJ ili u inostranstvu.

Konačni rezultati popisa 1991. godine za BiH uključuju i građane ove države koji su se nalazili na privremenom radu ili boravku u inostranstvu, bez obzira na dužinu njihovog rada/boravka.

S druge strane, Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. Godine, u članu 4. navedeno je da će popisom biti obuhvaćeni državijani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni u Bosni Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine.

Članom 7. Zakona o popisu definisano je da ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva za svaku teritorijainu jedinicu dobiva se sabiranjem broja lica koja tu imaju uobičajeno mjesto stanovanja i prisutna su kao lica koja tu imaju uobičajeno mjesto stanovanja ali su privremeno odsutna.

Istovremeno, članom 40. određeno je da infrastruktura i logistika popisa stanovništva koristit će se i za popis lica državijana BiH koji žive u inostranstvu, a imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci.

Iz Zavoda pojašnjavaju da, statističkom terminologijom rečeno, popis iz 1991. godine proveden je prema metodologiji stalnog stanovništva, a popis 2013. godine je proveden, u skladu sa članom 7. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, prema metodologiji uobičajenog stanovništva.

Kako se u stručnom aktu navodi, konačni rezultati popisa 1991. godine i popisa 2013. godine nisu usporedivi, prijie svega, zato što ukupan broj stanovnika prema popisu iz 1991. uključuje i građane Bosne i Hercegovine koji su se nalazili na privremenom radu ili boravku u_inostranstvu, bez obzira na dužinu njihovog rada/boravka, a prema članu 40. Zakona o popisu iz 2013. državljani BiH koji žive u inostranstvu i imaju prebivalište u BiH i odsutni su duže od 12 mjeseci, popisani su u posebnoj bazi podataka i oni ne čine dio ukupnog broja stanovnika BiH.

Iz Zavoda napominju da se metodologije dva uzastopna popisa međusobno razlikuju, slično kao što se razlikuje metodologija i terminologija izbornog zakona i procesa od metodologije i terminologije popisa stanovništva.

U stručnom tumačenju ukazuje se i na određene zakonske odredbe koje mogu biti značajne prilikom donošenja odluke CIK-a BiH.

Tako se, između ostalog, navodi da odredba člana 16. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, kojom je propisano da će se podaci prikupljeni popisom koristiti isključivo u statističke svrhe, nije sadržana u Zakonu o popisu stanovništva 1991. godine.

Zakon o statistici BiH propisuje: “kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma”.

Aneks 3. Dejtonskog sporazuma, koji je koncipiran za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini, a koji u članu 4. navodeći ko može imati biračko pravo u Bosni i Hercegovini, istakao je da je to svaki građanin koji se pojavljuje na popisu stanovništva iz 1991. godine i da će privremena izborna komisija ograničavajući i provodeći prve izbore u Bosni i Hercegovini u cilju sačinjavanja centralnog biračkog spisa, kao pravnu osnovu za utvrđivanje birača koristiti popis stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine.

Iz Zavoda takođe podsjećaju da Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da će se objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine na odgovarajući način koristiti za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.

U stručnom tumačenju pojašnjeno je zašto primjena popisa stanovništva iz 1991. godine treba biti osnova za implementaciju izbornog procesa iz 2018. godine, a ne popis stanovništva izvršen u Bosni i Hercegovini zaključno sa 2013. godinom.

Obrazlaže se da Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine u svom članu 8. ukazuje da će popisom biti obuhvaćeno uobičajeno stanovništvo. Navedeni član ukazuje da popis stanovništva neće obuhvatiti izbjeglo stanovništvo iz BiH da bi popis po međunarodnim standardima bio potpun, odnosno kako bi mogao odražavati stalno stanovništvo BiH, koje bi prema međunarodnim standardima o popisu stanovništva trebalo da obuhvati sve kategorije stanovništva BiH, posebno izbjeglu populaciju koja sadrži jednu trećinu od ukupnog broja stanovništva naše države koji je popisan 1991. godine.

Iz Zavoda, između ostalog, potcrtavaju da popis stanovništva iz 1991. godine može biti pravni temelje za implementaciju izbornog procesa iz 2018. godine zbog toga što je izborni process započet prema ovom popisu, te Aneksu 3. i 7. Dejtonskog sporazuma, pa se kao takav može implementirati samo po postojećem izbornom zakonu, koji za pravnu osnovu ima popis stanovništva iz 1991. godine.

(Vijesti.ba)