Poslanici položili zakletvu: Dnevni red usvojen bez glasova HDZ-a i SDA

Novi saziv Predstavničkog doma konstituira se nakon Općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini proteklog mjeseca

Novoizabrani poslanici položili su zakletvu na konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je u toku, u Sarajevu.

Tekst zakletve glasi: „Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i zakona, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i ravnopravnost naroda i građana koji u njoj žive“.

Novi saziv Predstavničkog doma konstituira se nakon Općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini proteklog mjeseca.

Na sjednici su dosad uručeni certifikati poslanicima te imenovana Privremena mandatno-imunitetska komisija koja je Predstavničkom domu predložila da verificira danas mandate 95 poslanika koji su potom svečano položili zakletvu. Predstoji izbor rukovodstva Doma i radnih tijela.

Ovaj Dom ima 98 poslaničkih mjesta, ali dvoje novoizabranih, Lidija Bradara i Mijo Krešić, nisu prisustvovali sjednici, dok Mirsad Zaimović nije predao izjave o prihvatanju ili odbijanju mandata te izjavu o prijemu uvjerenja.

Prema broju osvojenih mandata na Općim izborima, 12 političkih subjekata participirat će u naredne četiri godine u novom sazivu.

Od ukupno 98 mjesta, najviše, 27, osvojila je Stranka demokratske akcije. Koalicija koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica BiH ima 16 mjesta, koliko i Socijaldemokratska partija BiH.

Naredna po broju osvojenih mandata je Demokratska fronta – Građanski savez, sa deset mjesta, dok će Savez za bolju budućnost BiH imati osam, a Naša stranka šest poslanika.

Po četiri mandata pripadaju Nezavisnom bloku i Pokretu demokratske akcije, po dva Narodu i pravdi, političkom subjektu A-SDA i koaliciji Hrvatsko zajedništvo HDZ1990-HSPBiH-HNL

Jedno mjesto u Predstavničkom domu osvojila je i Laburistička stranka BiH.

Izabrani članovi Doma iz Stranke demokratske akcije su: Miralem Galijašević, Melika Mahmutbegović, Sebija Izetbegović, Denijal Tulumović, Eldar Čomor, Adnan Efendić, Osman Ćatić, Husein Rošić, Mirsad Peco, Asim Kamber, Asim Sarajlić, Suad Kaknjo, Mirsad Zaimović, Ibrahim Zukić, Belma Pojskić, Hamdija Abdić, Salmir Kaplan, Senad Mašetić, Rahim Gadžić, Mirza Ganić, Edita Mazić, Samira Begić, Salko Bukvarević, Adisa Kokić – Hinović, Salko Zildžić, Kenela Zuko, Ismet Osmanović.

Poslanici iz Socijaldemokratske partije BiH su: Mujo Hasić, Nijaz Helez, Zlatko Ercegović, Damir Mašić, Senaid Begić, Hasan Muratović, Nedžad Šećić, Elvir Karajbić, Irfan Čengić, Albin Muslić, Meliha Bijedić, Jasmina Zubić, Lana Prlić, Mile Atlagić, Mira Grgić, Ivan Boban

Koaliciju koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZBiH, HSS, HKDU, HSP-HNS, HSP DR AS, HDU BiH, HSS SR), u naredne četiri godine će zastupati: Dario Knezović, Marinko Čavara, Stanko Musa, Lidija Bradara, Ivica Pavković, Jelka Milićević, Marijan Klajić, Mladen Bošković, Petar Galić, Josip Martić, Boris Marjanović, Ante Baković, Delfa Dejanović, Ivan Musa, Mijo Krešić, Goran Opsenica.

Poslanici iz Demokratske fronte – Građanskog saveza su: Samer Rešidat, Nihad Čolpa, Ahmed Džubur, Alma Kratina, Bahrudin Šarić, Zeid Mujić, Hajrudin Žilić, Dževad Adžem, Mustava Hrvić, Mara Đukić.

Iz redova Saveza za bolju budućnost BiH, članovi su: Mirsad Kacila, Zlatko Kravić, Sanela Prašović – Gadžo, Azra Hadžić Bećirspahić, Faika Mujanović – Glamočanin, Adin Huremović, Šemsudin Kavazović, Munib Jusufović.

Našu Stranku će zastupati: Sabina Čudić, Nasiha Pozder, Amela Kuskunović, Sanela Klarić, Mirsad Čamdžić, Miomirka Melank, a Pokret demokratske akcije: Elzina Pirić, Safer Demirović, Azmir Husić, Husein Topčagić.

Nezavisni blok čine: Eldin Vrače, Elmedin Voloder, Dženana Hodžić, Amer Obradović, dok su članovi Doma iz A SDA Irfan Durić i Tahir Nuhić.

Hrvtasko zajedništvo HDZ 1990 – HSPBiH – HNL zastupaju Boro Krišto i Luka Faletar, Narod i pravdu Nermin Muzur i Goran Akšamija, dok je poslanik Laburističke stranke BiH Mirvet Beganović.

Usvojen Dnevni red

Predsjedavajući Edin Mušić je na kraju stavio na glasanje dnevni red kakav je ranije dostavljen, s odvojenim izjašnjavanjem o predsjedniku i dopredsjednicima Doma. Ukupno 51 zastupnik je glasao za, jedan je bio suzdržan, a jedan protiv. SDA i HDZ nisu ni htjeli glasati. Time je usvojen dnevni red.

Potom je jednoglasno imenovana Mandatno-imunitetska komisija.

 

fokus