Posjeta delegacije Nacionalne garde Merylanda FUCZ

U okviru obilježavanja 15 godina saradnje između američke savezne države Maryland i Bosne i Hercegovine u zvaničnoj posjeti BiH boravi delegacija Nacionalne garde Meryland na čelu sa general majorom Lindom Singh i njene dvije zamjenice, brigadni general Jenee Birckhead (Kopnene snage) i brigadni general April Vogel (Zračne snage). U okviru planiranih aktivnosti generali Birckhead i Vogel, zajedno sa predstavnicima ODC, kapetanom Harrisonom Bittenbenderom, Mahirom Hamzićem, uposlenikom Ambasade SAD-a u Sarajevu, u svojstvu ODC koordinatora, poručnikom Alston Jennifer (Izvršni oficir u pratnji generala), te predstavnicima tima za odnose s javnošću, majorom Kurtom Rauschnbergom, narednicom Gondiero Catherinom i narednikom Soucy Jonathanom, posjetit će sutra, 29.11.2018. godine, Federalnu upravu civne zaštite, u periodu od 14,30 do 15,30 sati.

Tom prilikom biće održan i sastanak na kome će jedna od tema biti vezana za buduću saradnju po pitanju prirodnih i drugih nesreća, odnosno saradnja FUCZ sa Ministarstvima sigurnosti i odbrane BiH, te iskustva proistekla iz te saradnje.

U toku 2020. godine planirana je realizacija vježbe koja bi svoje težiste imala na prirodnim i drugim nesrećama, tako da je ovo još jedna prilika da se govori o tom dijelu budućih aktivnosti. Za narednu 2019. godinu u planu su i četiri radionice kao nastavak ranije saradnje i realizovanih aktivnosti koje su se odnosile na procjenu spremnosti BiH na odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća koje su realizovane u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD-a u skladu sa programom bilateralne saradnje između BiH i SAD i realizacije Programa Civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (Civil-Military Emergency Preparedness –CMEP).