Građani u Sarajevu se najviše griju na drva, a potom plin, dok je na trećem mjestu ugalj

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, na ugalj i drva u Sarajevu se grije više od 160 hiljada domaćinstava. Ipak, najdominantniji izvor zagrijavanja su drva i to nešto više od 146.000 domaćinstava.

Korištenje uglja i drva kao energenta tokom grijne sezone je, prema mišljenju stručnjaka, među najvećim izvorima zagađenja zraka na području Kantona Sarajevo, čija je gradska jezgra proteklih dana bila među najzagađenijim u svijetu.

Najveći broj domaćinstava (146.081) se grije samo na drva, dok se na ugalj, koji se najčešće kombinuje s drvima, grije ukupno 20.958 domaćinstava. Podaci su to popisa stanovništva Bosne i Hercegovine iz 2013. godine.

Samo na području sarajevske općine Centar ukupno 22.916 domaćinstava grije se na drva i ugalj. Najviše domaćinstava se na drva i ugalj grije u općini Novi Grad, tačnije 46.548. U općini Ilidža se 25.868 domaćinstava grije na drva i ugalj.

Budući da su programi subvencioniranja gasnih priključaka i energetske učinkovitosti u zgradarstvu od tada izostali u Sarajevu, podaci su, s manjim razlikama u brojkama, relevantni i pet godina kasnije, odnosno 2018. godine.

Na naftu i naftne derivate se na području Kantona Sarajevo grije 16.416 domaćinstava, dok se na plin grije 69.146 domaćinstava. Na električnu energiju se grije 16.837 domaćinstava, a na ostale energente 5.200 domaćinstava.

klix