Nivo zagađenja zraka u blagom porastu

Na najvećem broju mjernih mjesta zabilježena su prekoračenja koncentracija lebdećih čestica.

Koncentracije zagađujućih materija jutros u 8 sati su nešto niže nego jučer. Zrak u Sarajevu, Kaknju, Goraždu i Jajcu je relativno čist, a u Zenici i Tuzli, Lukavcu i Živinicama umjereno zagađen.

U naredna dva dana nivo zagađenja zraka će biti u blagom porastu na svim mjernim mjestima.

Tokom jučerašnjeg dana je nastavljen sličan trend zagađenja zraka kao i prethodni dan. Na najvećem broju mjernih mjesta zabilježena su prekoračenja koncentracija lebdećih čestica, no značajno niže nego u pojedinim danima prošle sedmice.

Koncentracije prašine PM10, odnosno PM2.5 su se kretale između 50 i 100 ug/m3 (propisana granična koncentracija za PM10 – 50 ug/m3). Koncentracije prašine u Kaknju i Jajcu su ostale u okviru propisanih vrijednosti.

Propisana granična vrijednost za sumpordioksid (125 ug/m3) je prekoračena u Živinicama (150ug/m3) i Zenici (150-160ug/m3).

Visoke koncentracije za ostale polutante nisu zabilježene, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.