Prva BAM – Ckonferencija (Balkan Advanced Music Conference)

Prva BAM-C konferencija (Balkan Advanced Music Conference) bit će održanaod 25. do 27. aprila 2019. godine u monumtenalnom betonskom bunkeru zgradi RTV servisa Bosne i Hercegovine. U organizaciji Asocijacije Neocor i saradnji sa Muzičkom produkcijom BHRT-a, konferencija će na jednom mjestu okupiti regionalne i internacionalne stvaraoce, autore, muzičare, DJ-eve, producente, promotere i ostale muzičke profesionalce koji će imati priliku za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustava, ali i dogovaranje budućih saradnji i nastupa.

Program konferencije bit će zasnovan na svojevrsnoj retrospektivi do sada postignutog u muzičkoj industriji, sa akcenatom na nasljedstvo od Novog Vala 60-tih godina pa sve do danas, kao i na post-konfliktnidolazak RAVE kulture koja je svojim utjecajem i opšteprisutnošću izbrisala sve različitosti i privremene barijere/granice balkanskih naroda.

Nakon 3 godine planiranja i pomnog mapiranja zdravog i kvalitetnog regionalnog potencijala iz svijeta napredne muzičke scene, odlučili smo okupiti najmarkantije ličnosti koji su bili pioniri i pokretači subkultura, kreirali klupske noći, festivale, labelove, započeli microinicijative koje su prerasle u velike pokrete, te ostavili neizbrisiv trag na kompletan razvoj scene i njeno širenje na Balkanu i van njegovih granica,istakao je organizator konferencije,Mersel Bujak (BAM-C Ideatekt).

BAM-C je prilika za sve koji stvaraju, doprinose i razvijaju napredne muzičke tokove da prisustvuju, promovišu i saznaju više o do sada neispričanim pričama vezanim za naprednu muziku na Balkanu i šire. Tim povodom ova buduća platforma je otvorena za sve stvaraoce, autore, muzičare, DJ-eve, producente, promotere i ostale profesionalce pripadnike kreativnih industrija kojima uobičajne metode poslovanja, komuniciranja i umrežavanja nisu dovoljne. Cilj konferencije je da preraste u platformu koja će da angažuje, povezuje, promoviše i savjetuje međusektorske zainteresovane strane kako bi gradovi Balkana ostali i postali plodno tlo za kreiranje novih programskih sadržaja.

Promovisanje noćne ekonomije kao nove grane industrije, zagovaranje za pametnu aktivaciju lokacija od kulturno-historijskog značaja tepokretanje procesa razvijanja strategije za rebrendiranje i bolje pozicioniranje naprednih muzičkih autora sa Balkana na internacionalnom nivou, samo su neke od smjernica BAM-Cagende.

Organizatori konferencije pozivaju zainteresovane da izvrše pred-registraciju za kupovinu ulaznica putem web stranice www.bam-conference.com, budući da je broj učesnika ograničen.