U BiH trenutno boravi 5.300 izbjeglica i migranata, a Crveni križ FBiH brine o njih 3.500

Po statistikama UNHCER-a i Vlasti Bosne i Hercegovine danas oko .5300 izbjeglica ili migranata koje trenutno borave u našoj zemlji.

“Oko 3.500 migranata Crveni križ vodi značajnu podršku i pruža pomoć prije svega u pripremi i distribuciji hrane, obezbjeđenju higijenskih sredstava i uslova za iole dostojan život dakle i kada govorimo o odjeći i obući”, rekao je Namik Hodžić generalni sekretar Crvenog križa FBiH.

Uz podršku donatora Crveni križ obezbijedio je značajnu količinu šatora, kreveta, madraca i posteljina za privremeni boravak migranata.

“U naša četiri centra do sada smo podijelili i pripremili preko 925.000 obroka za migrante. Pored toga veliku pomoć pružaju i naši volonteri. Na dnevnoj osnovi imamo preko devedeset volontera koji pružaju pomoć migrantima, a taj broj se povećava za vrijeme vikenda”, rekao je Hodžić.

Iz Crvenog križa su kazali kako imaju kapacitete da pomognu migrantima i kako su u mogućnosti da realiziraju veliku pomoć na međunarodnom planu.

“Važno je istaći da su migranti koji su bili na otvorenom u USK zbrinuti iz Borića u Biri, da su migranti u Velikoj Kladuši zbrinuti u Miralu i na ovaj način stvorila se mogućnost za jedan humaniji boravak migranata dok su na području Bosne i Hercegovine”, kazao je Hodžić i dodao kako i građani trebaju pokazati da su humani.

Najveći broj migranata nalazi se upravo u Unsko-sanskom kantonu, gdje Crveni križ USK svakodnevno provodi niz aktivnosti kako bi pomogli migrantima.

“Crveni križ i cijeli Kanton je preopterećen poslovima oko zbrinjavanja migranata. Zahvaljujući Crvenom križu FBiH možemo reći da smo uspjeli pružiti bolje uslove nego što su bili ranije”, rekao je predsjednik Crvenog križa USK Husein Kličić te istakao kako hrana u migrantskim centrima nije loša iako su neki tvrdili tako.

“Hrana se svakodnevno kontrolira i po evropskim je standardima. Navest ću samo primjer jednog doručka, tu imate maslac, džem, med, 100 gr integralnog hljeba, tri decilitra mlijeka i bananu. Što se tiče kuhinje i higijene u njoj to je profesionalna funkcija koja je dobila sve moguće certifikate”, rekao je Klinčić.

Volonteri Crvenog križa daju vanljudske napore kako bi pružili sve što je potrebno migrantima.

“Od 25. aprila kada je nastupila migrantska kriza u USK veliki broj volentera se priključio brizi o migrantima. Volonteri će i dalje nastaviti raditi u svim migrantskim centrima. Imamo i medicinske timove prve pomoći koje pružaju sitne intervencije migrantima”, rekao je Amer Draganović dugogodišnji volonter Crvenog križa grada Bihaća.

Budući da se među migrantima nalazi i veliki broj djece kojima će Crveni križ obezbijediti i paketiće. Napomenuli su i to da Crveni križ osim hrane i higijenskih potrepština nude i psihosocijalnu pomoć migrantima koja im je veoma bitna.

klix