Sud BiH odbio određivanje mjera zabrane Goranu Salihoviću

Tužilaštvo BiH zatražilo je da se Salihoviću zabrane putovanja, oduzmu putne isprave i zabrani kontakt sa svjedocima. Zatražili su ovo jer je prema riječima tužiteljice Salihović nakon podizanja optužnice postao svjestan težine djela za koje ga se tereti.

Njegov advokat Rifat Konjić usprotivio se ovom prijedlogu i kazao kako njegov klijent nije malouman, te da je svjestan već mjesecima za šta ga optužuju s obzirom na to da je imao već jedan proces u kojem nije bilo ništa drugačije. Također, naglasio je kako Salihović nije poduzeo nijednu radnju u smislu bjekstva ni ranije.

Sud je prihvatio argumente odbrane i odbacio u potpunosti zahtjeve Tužilaštva BiH.

Sud BiH potvrdio je optužnicu 14. decembra, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

U optužnici se navodi da je optuženi Goran Salihović, kao službena osoba u institucijama BiH, kao imenovani nosilac pravosudne funkcije – glavni tužilac Tužilaštva BiH, u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine, znajući da su Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, od 25. marta 2011. godine, regulisana prava, uslovi i načini korištenja sredstava za reprezentaciju, postupao suprotno članu 4. navedene odluke kojom su bili propisani limiti potrošnje u zemlji i inozemstvu na mjesečnom nivou. Terete ga da je kao službena osoba u institucijama BiH, iskorištavanjem službenog položaja ili ovlasti, sebi pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM.

klix