Zagađen zrak u Goraždu, Sarajevu, Kaknju i Zenici

Izuzetno visoke vrijednosti prašine PM10 zabilježene su jutros u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraždu. Očekuje se trend porasta vrijednosti polutanata u zraku i u narednom periodu.

Moguća su i prekoračenja praga uzbune za sumpor dioksid na mjernim stanicama u Zenici i Kaknju.

Prema trenutnim mjerenjima, indeks kvalitete zraka u Sarajevu je ocijenjen kao “vrlo nezdrav” i “opasan”. Na mjernoj stanici Američke ambasade u Sarajevu, indeks kvalitete zraka iznosi 365.

Na području Kantona Sarajevo i dalje je na snazi epizoda “Pripravnost” u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka, koju je Stručno tijelo za nadzor i koordinaciju proglasilo 6. januara.

ekozrak