Naljutite se ako želite biti primijećeni

Najbrža reakcija uslijedila je od strane muškaraca upravo na prikaz agresivnog muškog lica.

Met Vilijams (Mat Williams) sa Univerziteta u Melbournu, ispitivao je vrijeme potrebno da dobrovoljci reagiraju na različite izraze lica. U istraživanje je uključio 78 muškaraca i 78 žena od kojih je tražio da promatraju setove od četiri do osam fotografija lica koja su izražavala različita raspoloženja.

Za većinu izraza lica, dodavanjem drugih, neutralnih izraza u svrhu odvraćanja pažnje, vrijeme uočavanja se produžavalo. Međutim dodavanjem slika sa ljutim izrazima lica, vrijeme reakcije redovno se skraćivalo. Dakle, i žene i muškarci su brže uočavali ljute izraze lica od drugih raspoloženja. Najbrža reakcija uslijedila je od strane muškaraca upravo na prikaz agresivnog muškog lica.

Avaz