Premijer Kantona Sarajevo tužio CIK BiH

 

Navodi se da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine svojim djelovanjem uskratila pravo Kantonu Sarajevo da umjesto 11 delegata, koliko bi trebalo da ima, u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH delegira njih devet

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, kako je navedeno, zbog nezakonitog smanjenja broja delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH koji se biraju iz Kantona Sarajevo protiv Centralne izborne komisije BiH podnio je tužbu Sudu BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Iz Kabineta premijera Kantona Sarajevo Edina Forte navodi se da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) nezakonitim djelovanjem uskratila pravo Kantonu Sarajevo da umjesto 11 delegata, koliko bi trebalo da ima, u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH delegira njih devet.

Ističe se da je premijer Edin Forto tim povodom, kao ustavno ovlašteni predstavnik, u ime Kantona Sarajevo podnio tužbu Sudu BiH protiv CIK-a 9. januara 2019. godine “zbog nezakonitog Uputstva o izmjeni i dopunama uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih izbornim zakonom Bosne i Hercegovine broj 05-1-02-2-1507-1/18 od 18. 12. 2018. godine”.

U tužbi su iznijete tvrdnje da je CIK BiH, protivzakonito preuzeo ulogu zakonodavca te umjesto Parlamentarne skupštine BiH sam popunio dijelove zakona koji nedostaju nakon odluke Ustavnog suda BiH u predmetu “Ljubić“, te da je odlučio u osporenom Uputstvu o stvarima za koje nije nadležna BiH, već Federacija BiH.

Također, CIK BiH se tereti da je postupio protivno normama Izbornog zakona BiH, te suprotno Aneksu 7 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

“Kanton Sarajevo je tražio da se pred Sudom BiH održi javna rasprava, jer svaki pravni subjekt ima po Ustavu BiH pravo da svaki akt državne uprave bude ispitan barem od jedne sudske instance pune jurisdikcije, a to može biti samo Sud BiH kao jedini upravni sud u ovom slučaju”, ističe Forto.

Navodi da je tužba KS zasnovana, s jedne strane, na činjenici da se svaki pravni subjekt, u slučaju povrede nekog prava, ima pravo obratiti za sudsku zaštitu. S druge strane, ističe se, član 14. Zakona o Sudu BiH, propisuje da je Sud BiH nadležan “da odlučuje po tužbama protiv konačnih upravnih akata”, i nadležan je da “ocjenjuje zakonitost pojedinačnih i općih izvršnih upravnih akata donesenih na osnovu državnog zakona, pri vršenju javnih funkcija organa vlasti Bosne i Hercegovine… za koje zakonom nije predviđeno sudsko ispitivanje”.

 

Fokus