Vijeće ministara BiH godinama držalo u ladici odluku o uspostavljanju Komisije za NATO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 17. sjednici održanoj 30. jula 2015. godine donijelo Odluku o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine.

Centralni organ izvršne vlasti u ovu komisiju je imenovao osamnaest osoba kojim je zadatak, između ostalog, bio da utvrđuju prioritete u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine, koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu “Partnerstvo za mir”, kao i u vezi s prijemom u punopravno članstvo NATO saveza te pripremaju planove rada i predlažu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine mjere i aktivnosti za realizaciju obaveza te kontinuirano prate i analiziraju njihovo sprovođenje.

Iako je odluka usvojena još 2015. godine, još uvijek aktuelni saziv Vijeća ministara BiH tek u januaru 2019. godine sjetio se da Odluku o uspostavi Komisije za NATO integracijski proces BiH objavi u Službenom glasniku BiH.

U istom broju Službenog glasnika BiH objavljena je i Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Komisije za NATO integracijski proces, a u kojoj je izmijenjeno pet od 18 imena koja su navedena u odluci usvojenoj 2015. godine, a objavljenoj 2019. godine.

Vijeće ministara BiH očito se nakon nekoliko godina spavanja sjetilo da ova odluka nikada nije objavljena, a podsjetnik je najvjerovatnije bio Akcioni plan za članstvo (MAP) BiH u NATO-u.

Naime, da bi zemlje članice NATO-a pristale na aktivaciju MAP-a potrebno je da Vijeće ministara BiH usvoji “Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine 2018.-2019. godine”. Kao predlagač ove tačke navodi se Komisija za NATO integracijski proces BiH.

Državna vlast ni nakon četvrtog pokušaja nije uspjela usvojiti nacionalni program s obzirom na to da su ministri koji dolaze s teritorije bh. entiteta RS tražili da ova tačka bude skinuta s dnevnog reda pod obrazloženjem da nisu ispunjeni formalno-pravni uslovi da se ova tačka uopće nađe na dnevnom redu, budući da Komisija za NATO integracije BiH nije završila svoj posao.

Postavlja se pitanje zbog čega je Odluka o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski proces BiH godinama čuvana u ladici Vijeća ministara BiH i ko je kriv zbog toga što je tek u januaru 2019. godine objavljena u Službenom glasniku BiH.

 

klix