Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja u porodici na području BPK Goražde

Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja u porodici, odnosno spriječavanja ovog problema na području BPK Goražde, razmatralo je aktivnosti koje su realizovane u okviru  programa rada. O smanjenju nasilja ne može se govoriti, konstatovano je na sastanku, ali je do određenih pomaka došlo po pitanju zaštite žrtva nasilja u porodici, kao i sankcionisanju počinilaca.

„Ne možemo govoriti o smanjenju naslija, ali pozitivnim možemo ocjeniti činjenicu da se sve veći broj žena žrtava nasilja odlučuje da posjeti Kuću Seka i javno progovori o tome šta se dešava. Takođe mi ne možemo uticati na ishod cijele situacije, ali žrtve nasilja dobiju pomoć i nakon toga odluče da li će nastavi živjeti u nasilju ili napraviti iskorak i početi ispočetka“ – kazala je Esma Drkenda predsatvnica Kuće „ Seka“ Goražde, te naglasila da je donekele rješen i problem smještaja žrtava porodičnog nasilja.

Po riječima Muhameda Hadžića, člana koordinacionog tijela ispred Valde BPK Goražde, znatan iskorak napravljen je i sa izmjenom određenih zakonskih regulativa.

„ Prema podacima sa kojima mi raspolažemo a na osnovu statistički pokazatelja, upravo je zakonskom regulativom omogućeno da po prvi put na području BPK Goražde imamo sedam slučajeva čiji krajnji ishod je bio sankcionisan počinilaca nasilja u porodici“ – izjavio je Hadžić.

Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja u porodici, nizom planiranih mjera, o kojima će se razgovarati i u narednom periodu, nastojat će zaštiti žrtve nasilja u prodici i samim tim, pomoći im da prevaziđu probleme, koji su donedavno bili tabu tema društva u kojem živimo.

E.Dučić/rtvbpk