Udruženje upozorava: Pacijenata sve više, neadekvatni uslovi u dijaliznim centrima FBiH

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) izražava zabrinutost zbog sve većeg broja pacijenata na dijalizi kojih je 3.000, od čega je 40 posto iznad 65 godina starosti i 500 pacijenata je ispod 45 godina starosti.

O problemu dijalize u Federaciji BiH razgovarano je na Godišnjoj skupštini UNDTBiH, na kojoj je izražena zabrinutost za stanje u dijaliznim centrima u FBiH, zbog loše kadrovske situacije, neadekvatnog zanavljanja opreme, ograničenih prostornih kapaciteta, nedovoljne količine i neredovne isporuke neophodnih lijekova, saopćeno je danas iz tog udruženja.

Aparati za hemodijalizu se ne zanavljaju u FBiH, više od 50 posto aparata je prešlo više od 50.000 sati rada, a trebalo bi da se nakon 15.000 sati zanavljaju.

Ne postoji kontinuirano zanavljanje aparata jer svaki kanton, shodno svojim mogućnostima, to rješava (u većini slučajeva ne rješava), a u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH to je riješeno kroz javno privatno partnerstvo, te bi se i u FBiH na takav način mogli osigurati kvaliteniji uslovi za liječenje dijalizom.

Iz UNDTBiH navode da BiH nema nacionalni program prevencije hronične bubrežne bolesti od koje danas u svijetu boluje 850 miliona ljudi.

U Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH su svi dijalizni centri privatni. U FBIH postoji ukupno 15 dijaliznih centara i svake godine se broj pacijenata poveća do 10 posto. Određeni centri rade godinama u četiri smjene (Sarajevo, Tuzla, Zenica). Dijaliziranje u četvrtoj smjeni je neadekvatno i nehumano jer ta smjena traje od 22.00 -02.00 sata iza ponoći.

Iz UNDTBiH preporučuju ministarstvima zdravstva da razviju entitetske, državne, programe prevencije hronične bubrežne bolesti u kojima bi primarna zdravstvena zaštita bila ključna, da poboljšaju kvalitet dijaliznog liječenja i da izrade programe prevencije hronične bubrežne bolesti.

– Na taj način će se dugoročno smanjiti broj broj pacijenata na dijalizi, a država će uštediti značajna sredstva – saopćeno je iz Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH.

klix