Sarajevo najzagađeniji grad u BiH

Sarajevo je jutros ponovo najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini, gdje je kvalitet vazduha ocijenjen kao vrlo nezdrav. Kod osoba sa respiratornim oboljenjima, poput astme, moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti.

Prema podacima “Zrak.ekoakcije”, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosi 288, a oboljelim od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnicama, djeci i starijima se preporučuje da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. Takođe, i ostali bi trebalo da izbjegavaju produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

U Lukavcu je vazduh veoma nezdrav, sa izmjerenim indeksom kvaliteta 241, dok u Zenici iznosi 167.

Vazduh nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva registrovan je u Jajcu, dok je u Lukavcu i Banovićima kvalitet vazduha dobar.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.