Tužilaštvo FBiH predložilo ukidanje prvostepene presude Sanjinu Sefiću

U krivičnom predmetu protiv optuženog Sanjina Sefića, koji je presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 26. septembra, oglašen krivim za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa, Federalno tužilaštvo predložilo je Vrhovnom sudu FBiH da se žalbe tužiteljice i oštećenih uvaže, da se ukine prvostepena presuda, te predmet vrati Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.

Također, predloženo je da se žalba branioca optuženog Sanjina Sefića odbije kao neosnovana.

Sanjin Sefić je spomenutom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest mjeseci, dok su Sara Sefić, Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić, oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo pomoć učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela, navodi se u saopćenju.