U sigurnim kućama nema dovoljno mjesta: Žrtava deset puta više nego utočišta

U BiH je nasilje u porodici u toku 2018. godine počinjeno nad više od 2.000 žrtava, podaci su MUP-a RS i Federalne uprave policije, dok u cijeloj BiH postoji ukupno devet sigurnih kuća, čiji su smještajni kapaciteti oko 190 mjesta, što govori da ni blizu ne bi mogle biti zbrinute ni sve lanjske žrtve.”U 2018. godini u RS evidentirano je 1.010 slučajeva nasilja u porodici, od čega 389 krivičnih djela i 621 prekršaj, koje je počinilo 1.049 lica nad 1.255 žrtava”, istakli su za “Nezavisne” u MUP-u RS.

Prema njihovim riječima, prema polu, učinioci nasilja su u 90,5 odsto slučajeva bili muškarci, dok su prema starosti najbrojniji učinioci lica starosti od 31 do 40 godina, njih 279.

“Evidentirano je i 19 maloljetnika koji su izvršili nasilje unutar porodice. Kao žrtve nasilja u porodici evidentirana su i djeca do sedam godina, njih 38, 57 djece od osam do 14 godina, kao i 40 maloljetnika od 15 do 18 godina”, navode u MUP-u.

Naglasili su da je prema učiniocima nasilja u porodici podneseno 375 izvještaja nadležnim tužilaštvima i 449 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te je izdato 36 prekršajnih naloga.

Naveli su da je izrečeno i 17 hitnih mjera zaštite i 47 zaštitnih mjera.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS su kazali da trenutno u RS funkcionišu tri sigurne kuće, odnosno pravna lica, koja realizuju sigurnu kuću, a upisane su u registar sigurnih kuća koje ovo ministarstvo vodi.

“To su Organizacija žena ‘Lara’ Bijeljina, Fondacija ‘Udružene žene’ Banjaluka i Udruženje građana ‘Budućnost’ Modriča. Smještajni kapaciteti u sve tri sigurne kuće su 55 mjesta”, istakli su u Ministarastvu za “Nezavisne”.

Kako navode, kapacitet Organizacije žena “Lara” je 15 lica, Fondacije “Udružene žene” Banjaluka 24 i Udruženja građana “Budućnost” Modriča 16.

“Za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici, odnosno finansiranje sigurnih kuća Ministarstvo porodice, omladine i sporta na godišnjem nivou izdvaja 300.000 KM”, rekli su u ovom ministarstvu.

U Federalnoj upravi policije su kazali da je u toku 2018. godine na području FBiH evidentirano 880 krivičnih djela nasilje u porodici.

“Nadležnim tužilaštvima je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 887 lica, nakon što je nad istim izvršena kriminalistička obrada, a od kojih je 440 lica lišeno slobode”, saopštili su u FUP-u.

U Gender centru FBiH su kazali da na području FBiH djeluje šest sigurnih kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici sa ukupno oko 135 raspoloživih mjesta.

“U BiH sigurne kuće nisu lako dostupne svim žrtvama nasilja u porodici na cijeloj teritoriji BiH. Dok je u RS zakonski i institucionalni okvir najvećim dijelom usklađen sa Istanbulskom konvencijom, u FBiH, zbog nepostojanja podzakonskih akata za formiranje, funkcionisanje i finansiranje sigurnih kuća zakonski nije regulisan rad sigurnih kuća, te nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom”, kazali su u Centru.

Naveli su da se ratifikacijom Istanbulske konvencije BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera, radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje počinalaca nasilja.

“Istanbulska konvencija propisuje standarde za postojanje i rad sigurnih kuća – i to minimum jedno porodično mjesto u sigurnoj kući na 10.000 stanovnika, što znači da moramo uspostaviti još sigurnih kuća na cijeloj teritoriji BiH”, zaključili su u Centru.
 

24sata.info