Konferencija projekta “Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovin

Završna konferencija projekta “Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini: Znanje in, Korupcija Out”, biće održana danas u Sarajevu, saopštili su iz Udruženja Medijske inicijative.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta i nalazi iz istraživanja o korupciji a govoriće se i o dvije važne teme, ulozi medija u borbi protiv korupcije i načinima motivisanja mladih na osnovu pozitivnih iskustava NVO sektora.

Takođe, biće predstavljeni najbolje ocjenjeni radovi pristigli na konkurs za najbolji foto, video i tekstualni rad na temu borbe protiv korupcije.

Konferencija će biti održana u hotelu “Hollywood”, sa početkom u 10.00 časova.

Cilj projekta koji su zajednički implementirali Udruženje Medijske inicijative i Centar za razvoj omladinskog aktivizma iz Sarajeva bio je da ojača glas i prisustvo mladih u antikorupcijskim aktivnostima koje se trenutno provode u Bosni i Hercegovini.

Tokom dvije godine, to je rađeno u tri dimenzije, Jačanje vještina mladih za učešće u antikorupcijskim akcijama, Podizanje svijesti i edukacija o fenomenu korupcije i Realizacija antikorupcijskih akcija.

U projektnim aktivnostima koje su održane u deset odabranih gradova i opština u BiH (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Brčko, Bihać, Istočno Sarajevo, Prijedor, Zenica i Foča) učestvovalo je preko 200 mladih a održan je niz treninga, studijskih posjeta, uličnih akcija i javnih događaja

Mladi su osim toga učestvovali i u provođenju monitoringa rada javnih institucija, pisali tekstove o svom doživljaju korupcije, osmišljavali radove na temu borbe protiv korupcije i sl.